back

1891-1922
Max Ernst i Tyskland
Konstnärliga ursprung och dada i Köln


1891
Max Ernst föds den 2 april i Brühl utanför Köln som son till dövstumsläraren och amatörmålaren Philipp Ernst och hans hustru Luise, född Kopp.

1897–1910
Skola i Brühl.

1910–1914
Studier i antikens filosofi, psykologi, psykiatri och konsthistoria vid universitetet i Bonn.

1911
Lär känna August Macke och går med i konstnärsföreningen Das Junge Rheinland.

1912
Max Ernst skriver konst- och teaterkritik för tidningen Der Volksmund i Bonn och beslutar sig för att bli målare.

1913
Max Ernst ställer ut tillsammans med Rhen-expressionisterna. Vistas fem veckor i Paris. Lär känna Guillaume Apollinaire och Robert Delaunay hos August Macke.

1914
Vänskapen med Hans Arp inleds.

1914–1918
Strax efter krigsutbrottet inkallas Max Ernst som artillerist.

1916
Under en kort vistelse i Berlin träffar han George Grosz och Wieland Herzfelde vid en utställning på Galerie Der Sturm.

1917
Tidskriften Der Sturm publicerar Max Ernsts artikel ”Vom Werden der Farbe”.

1918
Återvänder till Köln. Giftermål med konsthistorikern Luise Straus.

1919
Besök hos Paul Klee i München, ser reproduktioner av Giorgio de Chiricos verk i tidskriften Valori plastici. Den litografiska mappen Fiat modes pereat ars publiceras. Grundar tillsammans med Hans Arp och Johannes Theodor Baargeld Kölns dada-grupp. Första dadautställningen i Köln. Gör sina första collage.

1920
Sonen Hans-Ulrich, kallad Jimmy, föds. Max Ernst och Johannes Theodor Baargeld ger tillsammans ut tidskriften die schammade. Andra och sista dadautställningen i Köln.

1921
Utställning med Max Ernsts collage i Paris efter inbjudan från André Breton. Tillbringar semestern tillsammans med Hans Arp, Sophie Taeuber, Tristan Tzara och André Breton i Tarrenz (Tyrolen). Möte med Paul och Gala Éluard i Köln. Der Elefant von Celebes.

Bilden högst upp på sidan är en detalj ur: Max Ernst, 1933  Foto: Anna Riwkin