back

1891-1922

Max Ernst i Tyskland

Konstnärliga ursprung och dada i Köln

 

I Max Ernsts tidiga verk blandas kubistisk-futuristiska och expressionistiska element. Han kopplar samman skilda stilar och bildvärldar. Efter första världskrigets vansinne sker en nyorientering i hans konst. Giorgio de Chiricos metafysiska måleri blir en viktig inspirationskälla, något som till exempel kan ses i målningen Aquis submersus (Nedsjunken i vatten) från 1919; en bild av den konstnärliga inspirationens neddykande i en obekant värld.

Max Ernst.die anatomie, 1921

Max Ernst

die anatomie, 1921

© Max Ernst/BUS 2008
Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e.V., Rolandseck Foto: Wolfgang Morell 

 


Därefter lämnar Max Ernst tillfälligt måleriet för att utveckla collagetekniken. Illustrationer, ofta ur läromedelskataloger, rycks ur sitt sammanhang och tjänar som material för collage som anspelar på den känsla av meningslöshet som kriget lämnat efter sig.

För Max Ernst är collagetekniken ”det systematiska utnyttjandet av det slumpmässiga eller på konstgjort vis framprovocerade sammanträffandet mellan två eller fler väsensskilda realiteter på ett plan som uppenbart är olämplig för detta, och den gnista poesi som alstras vid mötet mellan dessa realiteter”

1919 bildas även Dada-gruppen i Köln av Max Ernst, Johannes Theodor Baargeld och Hans Arp. Ordet ”dada” myntades 1916 i en publikation från Cabaret Voltaire i Zürich. Dada är en anti-rörelse med förgreningar i Europa och New York som ifrågasätter normer och nytta. Dadaisterna vill upphäva den personliga handstilen, utnyttja slumpen och integrera med maskin-och varuvärldarna. Som en andlig hållning vill dada förnya konsten, livet och tänkandet. De betonar det internationella som en reaktion på krigets nationalistiska tendenser.

Max Ernst.Kvinnokroppens islandskap, istappar och stenarter, 1920

Max Ernst

Kvinnokroppens islandskap, istappar och stenarter, 1920

© Max Ernst/BUS 2008

 

Max Ernst återvänder till måleriet 1921. I Celebes och Oedipus Rex (Kung Oidipus) från 1922 överför han collagetekniken till måleri. På så sätt kan inklistringsbilderna förstoras och färgläggas. Måleriet dolde även illustrationerna som hade fungerat som inspirationskällor.

På inbjudan av André Breton visar Max Ernst i maj 1921 en sammanfattning av hans indirekta tekniker från Dada-tiden i Köln i bokhandeln Au Sans Pareil i Paris; klichétryck, gnuggteckningar, övermålningar och collage.

 

Bilden högst upp på sidan är en detalj ur: Max Ernst, 1933  Foto: Anna Riwkin