Share Facebook del.isio.us Twitter
 
Skriv ut

Contact

Contact

Contact

Tora Hederus, project manager KOP10

KOP10@modernamuseet.se

+46 708 839 060

 

KOP is a network for art and audience issues

 

 

 

WITH SUPPORT FROM

 

Nordisk Kulturfond

 

Organisers

Organisers

Organisers

Konst- och kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Kultur Skåne Region Skånes kulturförvaltning
Moderna Museet
Nationalmuseum
Riksutställningar
Statens konstråd

 

 

Vad är KOP?

Vad är KOP?

Vad är KOP?

KOP– nätverket för konst och publikfrågor

KOP är ett svenskt nätverk med nordiska ambitioner och internationella tentakler vars syfte är att öka samverkan mellan olika professioner inom konstfältet. KOP vill skapa ett forum för utvecklingsfrågor och kunskapsuppbyggnad och samverka för att öka utbytet av idéer kring konst och publikarbete.

Hittills har KOP arrangerat två nordiska seminarier kring strategiskt publikarbete.


Göteborg 22-23 maj 2008

Malmö 19-20 maj 2009