Group 2

Vår hiss som leder upp till utställningssalarna är ur funktion. Information om tillgänglighet till salarna

Kontakta Moderna Museet Malmö

Ärende

Meddelande

Ditt namn

Din e-post

Hantering av e-post:

All inkommen e-post läses. För de e-brev som föranleder svar kan svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Allmän handling:

I Princip all post till Moderna Museet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.