Group 2

Annika Eriksson, and they were very loved, 2017 © Courtesy the artist

Annika Eriksson

The social

11.3 – 4.6 2017

Malmö

Fri entrè
Under våren presenterar Moderna Museet Malmö en omfattande separatutställning med Annika Eriksson. Med en stillsam saklighet och humor återkommer Annika Eriksson ofta till vardagliga platser och situationer, där hon skildrar effekterna av samhällsförändringar, mellanmänskliga relationer och samspelet mellan människor och andra djur. Utställningen The Social fokuserar på de senaste åren av hennes konstnärliga praktik och är gestaltad kring en serie nya arbeten.

Mitt i Turbinhallen på Moderna Museet Malmö möter besökaren en förstorad replik av Axel Nordells lekskulptur ”Äpplet”, som sedan 1972 är placerad i Pildammsparken i Malmö. Bland nya arbeten finns även objekt gjorda i papier-maché, ljusskyltar, samt ett kraftigt uppförstorat fotografi av en anarkistiskt hållen barnverkstad. Tillsammans skapar de en meningsbärande miljö, laddad med associationer och minnen, för de andra verken i utställningen.

Titeln The Social fångar kärnan i Annika Erikssons konstnärskap. Hennes verk handlar om hur vi organiserar oss som människor men också om hur vi förhåller oss till andra levande varelser. Under arbetsprocessen fastnade Annika Eriksson för engelskspråkiga Wikipedias definition av begreppet social, som något som avser ”en egenskap hos levande organismer och som tillämpas hos artbestånd av både människor och djur”. Vidare som något som hänvisar till ”organismers kollektiva samexistens, oavsett om den är medveten eller inte, och oavsett om interaktionen är frivillig eller ofrivillig”.

Många av verken i utställningen placerar sig i glappen som kan uppstå när en tidigare samhällsmodell förpassats till historien innan en ny hunnit ta form. Som exempel kan nämnas videon In Preparation for a Psychodrama (2015) som är inspelad i Folkets Park i Grängesberg – en tidigare lönsam gruvort men vars industri nu är nedlagd. Här möter vi en grupp lokala amatörskådespelare som i en miljö formad av äldre ideal gör upprepade försöka att skapa nya sammanhang.

Genomgående i utställningen finns en glidande rörelse i tiden – mellan ett förflutet som inte riktigt är borta och en framtid som redan lurar i våra medvetanden. I en av Annika Erikssons senaste videor, Past Lives Selector (2016), möter vi två cosplayers i en historisk kulturpark. På uppdrag av konstnären uppför de här sin tolkning av platsens innebörd. Trots att de är klädda i historiska dräkter ser de ut att komma från framtiden – som två medeltida cyborger.

Intressanta kopplingar går att finna mellan Annika Erikssons konstnärskap och det framväxande akademiska ämnen djusstudier. Hur ser vi på oss själva och varandra som människor och som djur? Och hur förhåller vi oss till andra levande varelser? I verk som I am the dog that was always here (loop) (2013) och The Community (2010) skildras gentrifieringen och den tillhörande saneringen av våra städer. Samtidigt handlar verken om uppkomsten av ett slags informella sociala platser, som i sin tur genererat nya sätt att existera. Djuren i verken är högst närvarande som sig själva, men fungerar samtidigt som antropomorfa karaktärer i olika berättelser om social omvandling.

Curator: Joa Ljungberg

Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Installationsvy Annika Eriksson: The Social, Moderna Museet Malmö 11 mars-4 juni 2017
Annika Eriksson, Past Lives Selector, 2016, video still © Courtesy the artist
Annika Eriksson, Adventure Ahead, 2015-2017 © Courtesy the artist
Annika Eriksson, In Preparation for a Psychodrama, 2015 video still © Courtesy the artist
Annika Eriksson, I am the dog that was always here (loop), 2013 © Courtesy the artist
Annika Eriksson, The Community, 2010 © Courtesy the artist

Händelser

Guide framför målning av Nils Dardel, med grupp
  • Guidad visning

Aktuella utställningar

Svenska

  • Familj
  • Tips

Familjeverkstad

Engelska, Svenska

Guide framför målning av Nils Dardel, med grupp
  • Guidad visning

Aktuella utställningar

Svenska

Mer om utställningen