Group 2
Joa Ljungberg, Santiago Mostyn och Lawen Mohtadi, curatorer för Modernautställningen 2018

Joa Ljungberg, Santiago Mostyn och Lawen Mohtadi, curatorer för Modernautställningen 2018. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet.

2.5 2017

Curatorsteamet för Modernautställningen 2018 utsett

2018 är det återigen dags för Modernautställningen – vår stora genomlysning av den svenska konstscenen. Denna gång går curatorsuppdraget till Joa Ljungberg, Santiago Mostyn och Lawen Mohtadi. Tillsammans ska de kartlägga den svenska samtidskonsten och presentera vad de kommer fram till i en utställning som öppnar på museet hösten 2018.

– Vi ser mycket fram emot 2018 års Modernautställning som kommer att ge oss nya insikter om den svenska konsten av idag, säger Daniel Birnbaum, överintendent och Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet.

– Vart fjärde år lyfter Moderna Museet fram det som är särskilt intressant och kännetecknande för vår konstscen. Det är med stor förväntan som vi nu lämnar över uppdraget till museets intendent Joa Ljungberg i samarbete med förläggaren och författaren Lawen Mohtadi samt konstnären Santiago Mostyn. Vad är viktigt i dagens svenska konst och hur ska man idag förstå det regionala och nationella? Det är några av vår tids centrala frågeställningar som curatorsteamet kommer att ge sina svar på, säger Daniel Birnbaum, överintendent och Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet.

Modernautställningen 2018 blir projektets fjärde upplaga. Det har tidigare genomförts 2006, 2010 och 2014.

Publicerad 2 maj 2017 · Uppdaterad 28 april 2017

Nyheter