Group 2

Meret Oppenheim, Ma gouvernante - My Nurse - Mein Kindermädchen (Min guvernant), 1936/1967 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet © Meret Oppenheim / Bildupphovsrätt 2016

Utlån

Moderna Museet hanterar varje år mellan 100 och 120 låneförfrågningar. Här kan du läsa om hur det går till.

Låneförfrågan ställs till överintendent Daniel Birnbaum och ska vara museet tillhanda senast 7 månader före utställnings öppnande. Skicka låneförfrågan som brev med följande information:

  • Utställningsperiod och -titel
  • Beskrivning av utställningskonceptet
  • Motivering till lånet
  • Förteckning över önskade konstverk med MM:s inventarienummer om möjligt

Standard- och säkerhetsrapport

En ifylld, signerad och av Moderna Museet godkänd Standard- och säkerhetsrapport (pdf) är en förutsättning för utlån. Den dokumenterar aktuella säkerhets- och klimatförhållanden. Den skickas till lånesamordnare, digitalt, samtidigt med lånebrevet.

Mer information om kostnader, handläggningstider etc finns samlad i ett dokument: Utlån inom Sverige (pdf)

Lånemöte

Moderna Museets lånemöte äger rum var sjätte vecka. Där deltar överintendent, vice museichef, samlingsansvariga intendenter, chefstekniker, chefskonservator samt lånesamordnare som är sammankallande. Samtliga beslut om utlån fattas i lånemötet. Beviljade lån handläggs av lånesamordnare, se mailadress nedan. Som stöd för beslut finns en Policy för utlån ur Moderna Museets samling (pdf).

Publicerad 27 januari 2016 · Uppdaterad 13 januari 2017