Group 2

Louise Nevelson, Total - totalitet - allt, 1959–1964 © Louise Nevelson / Bildupphovsrätt 2016

Louise Nevelson

9.9 2017 – 14.1 2018

Stockholm

”I make collages. I join the shattered world creating a new harmony” – Louise Nevelson (1899–1988, Ukraina/USA).

Genom hela sitt långa konstnärsliv, då Nevelson framförallt gjorde sig känd för sina monumentala och stränga träreliefer i vitt eller svart, lekte hon med collagets möjligheter. Till en början abstrakt och symmetriskt, senare mer känsligt och intuitivt i mindre format. För första gången i Norden visas hennes sällsamma och mångbottnade objekt – en återupptäckt av ett stort men förbisett konstnärskap.

Curator: Magnus af Petersens