back

Modernautställningen är tänkt att återkomma vart fjärde år och ska ge en överblick av aktuella konstnärer och tänkvärda konstnärskap. Till varje upplaga utses en urvalskommitté bestående av en blandning av utomstående curators och intendenter på Moderna Museet.

Urvalskommitté: 

Pia Kristoffersson (direktör Gävle konstcentrum)

Magdalena Malm (projektledare IASPIS)

John Peter Nilsson (intendent, Moderna Museet) 

 

 

Modernautställningen 2006 handlar om relationen mellan jaget och omvärlden. Genom massmedia blandas exempelvis nyheter, fiktiva berättelser och privata vittnesmål från olika delar av jordklotet med verkliga händelser. Geografin är sönderbruten. Personliga erfarenheter är i högre utsträckning än på länge ett verktyg att orientera sig med i en sådan värld.

 

Men liksom den splittrade upplevelsen av tid och rum uppstår de personliga erfarenheterna ur skilda och ibland motsägelsefulla sammanhang. De kommer inte enbart från bestämda definitioner om vem jag är eller var jag kommer ifrån. Frågan är därför inte längre: ”Vem är jag?”. Istället föreslås – ”När är jag?”  


Katalog 

Utställningskatalogen kommer att ingå i entréavgiften och innehåller en text av utställningscuratorerna, en essä om den svenska konstscenen mellan 1980 - 2000 av Annika Öhrner (frilanscurator) samt ett ABC av tidskriften Gläntas redaktion om ”Vad är samtid?”. 

 

MEDVERKANDE KONSTNÄRER

 


 

Bild högst upp till höger:

Tova Mozard, 28 år. Foto: Per Anders Jörgensen 

Elis Eriksson, 99 år. Foto: Mikael Jansson