back

Curatorerna om utställningen

 
John Peter Nilsson (intendent, Moderna Museet):
Konstlivet idag är stort, spännande och överraskande heterogent. Det går heller inte att säga att en viss teknik, till exempel måleri, dominerar eller står i fokus. Vi kommer inte försöka spegla samtiden på något heltäckande vis utan snarare lyfta fram en eller annan frågeställning ur mångfalden.


Pia Kristoffersson (direktör Gävle konstcentrum):
Modernautställningen 06 blir ett värdefullt tillfälle att ta del av de frågeställningar och riktningar man kan identifiera i svensk konst just nu. Vad är svenskhet, förresten?

Magdalena Malm (frilanscurator samt projektledare IASPIS):
Utställningen kommer att presentera konstnärskap som vi uppfattar som aktuella just nu, oavsett generation eller geografi. Urvalet kommer alltså inte att vara representativt. För att citera Catherine David, curator för Documenta 1997: "Detta är inte FN".

Curatorerna

John Peter Nilsson, Pia Kristoffersson

och Magdalena Malm