back
Robert Rauschenberg

Bilden är från "5 New York kvällar" som hölls på Moderna Museet i september 1964

Fotograf: Stig T Karlsson 

 

 

Robert

Rauschenberg:

Combines

 

kan ses som den viktigaste separatutställningen med konstnärens verk. Verken kan bäst beskrivas som fristående eller mot väggen hängande objekt som blandar måleri och skulptur och som skapades åren mellan 1954 och 1964, en produktiv period i en lång och lysande konstnärsbana. Rauschenberg var gränslös i sitt val av de material han sammanförde. Det kunde handla om de tidningsklipp och fotografier som kubisterna, dadaisterna och surrealisterna använde eller hans alldeles egna soptipp med skräp – där Coca-Cola-flaskor, pinuppor, gummidäck och uppstoppade djur bara är några exempel.


Det är ingen överdrift att säga att Rauschenberg omdefinierade amerikansk konst när han uppfann sina Combines. Med dem sprängde han de traditionella gränserna mellan måleri och skulptur, för att istället lyfta in gatan i ateljén. Rauschenberg återupptog dialogen med den yttervärld som den äldre konstnärsgenerationen, de abstrakta expressionisterna, konsekvent avvisat i sin konst. De 162 Combines som han skapade under en tioårsperiod vittnar också om inflytandet över senare ismer och konstriktningar som popkonst, nydadaism, assemblage, fluxus, wieneraktionism, arte povera och performancekonst.


Robert (född Milton) Rauschenberg föddes i Port Arthur i Texas 1925. Efter farmakologistudier på University of Texas inkallades han till amerikanska flottan och tillbringade några år med att sköta mentalpatienter på flottans olika sjukhus i Kalifornien. Där började han att måla med olja och målade porträtt av flottistkamraterna som de kunde skicka hem till de sina. I slutet av 1940-talet studerade han i Kansas City Art och vid Academie Julian i Paris, där han träffade konstnären Susan Weil som han snart gifte sig med. Rauschenberg studerade därefter på Black Mountain College i North Carolina, där den berömde konstnären och Bauhauspedagogen Joseph Albers var lärare. På Black Mountain knöt Rauschenberg viktiga vänskapsband med avantgardistiska koreografen och dansaren Merce Cunningham och kompositörslegenderna John Cage och David Tudor. Det var på Black Mountain som han deltog i Cages Theatre Piece #1 som idag betraktas som världens första happening. Robert Rauschenberg bor idag i Captiva i Florida.