Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

29.4 2015

8 maj: FOLDOUT öppnar

Katarina Eismann Foldout

Katarina Eismann, Foldout © Courtesy of the artist

På Världsfredsdagen den 8 maj, sjuttio år efter andra världskrigets slut, öppnar FOLDOUT på Moderna Museet Malmö. Projektet, som består av flera delar, knyter starkt an till vår tids akuta flyktingströmmar samtidigt som det undersöker hur en enskild berättelse blir en del av det kollektiva minnet. Utställningen på museets lastkaj består av två delar, varav en kommer att växa fram under utställningsperioden. I samband med utställningen genomförs en serie workshops i samarbete med gymnasieelever från Malmö latinskola.

Läs mer om FOLDOUT här

Välkommen på vernissage!

Alla är välkomna till invigningen av Katarina Eismann: FOLDOUT, den 8 maj kl. 18-20. Kl. 18.30 hälsar museichef John Peter Nilsson välkommen och Katarina Eismann berättar om utställningen. Om du vill komma, OSA senast 7 maj till: vernissage.malmo@modernamuseet.se

Publicerad 29 april 2015 · Uppdaterad 29 april 2015

Nyheter