Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Konstverk med svarta tecken på vit botten

Runo Lagomarsino, AmericAmnesia (2017). Donation av MMV 2019., 2020 Foto: Åsa Lundén, Moderna Museet

24.8 2020

Medlemmar i Moderna Museets Vänner inbjuds till årsmötet 1 september

Välkommen till årsmöte 1 september kl 16.30.

Tisdag 1 september 2020

Kl 16.30–17.15 cirka. Årsmöte i Auditoriet, Moderna Museet i Stockholm. Glöm inte ditt medlemskort, som måste visas för att delta i årsmötet. Till detta möte krävs O.S.A för deltagande. Se nedan.

Coronasäkrat årsmöte

Vi följer de regler som finns kring situationen med Coronaviruset och sammankomster. En begränsning i antalet deltagare samt försiktighet för personer 70+ gäller. För att hålla nere antalet personer i lokalen så rekommenderar vi att endast en person per parmedlemskap deltar i mötet.

Ni behöver också anmäla ert deltagande via e-post eller per telefon. O.S.A senast 28 augusti mmv@modernamuseet.se

Välkommen!
Styrelsen för Moderna Museets Vänner

Publicerad 24 augusti 2020 · Uppdaterad 24 augusti 2020

Nyheter