Konstverk med svarta tecken på vit botten

Runo Lagomarsino, AmericAmnesia (2017). Donation av MMV 2019., 2020 Foto: Åsa Lundén, Moderna Museet

24.8 2020

Medlemmar i Moderna Museets Vänner inbjuds till årsmötet 1 september

Välkommen till årsmöte 1 september kl 16.30.

Tisdag 1 september 2020

Kl 16.30–17.15 cirka. Årsmöte i Auditoriet, Moderna Museet i Stockholm. Glöm inte ditt medlemskort, som måste visas för att delta i årsmötet. Till detta möte krävs O.S.A för deltagande. Se nedan.

Coronasäkrat årsmöte

Vi följer de regler som finns kring situationen med Coronaviruset och sammankomster. En begränsning i antalet deltagare samt försiktighet för personer 70+ gäller. För att hålla nere antalet personer i lokalen så rekommenderar vi att endast en person per parmedlemskap deltar i mötet.

Ni behöver också anmäla ert deltagande via e-post eller per telefon. O.S.A senast 28 augusti mmv@modernamuseet.se

Välkommen!
Styrelsen för Moderna Museets Vänner

Publicerad 24 augusti 2020 · Uppdaterad 24 augusti 2020

Nyheter