Foto av kvinnas ansikte

Porträtt av Caroline Owman, 2022 Foto: ©Caroline Owman

Konsten, konservatorn, kroppen och klimatet

Föreläsning med deltagande innehåll

19.5 2022

Malmö

I relation till museets pågående utställning Betingad rörelse genomför museologen och konservatorn Caroline Owman en föreläsning med deltagande innehåll. 

En konservator undersöker, vårdar och bevarar föremål, till exempel konst på museer. Att vara konservator är att, som få andra, ha access till och fysiskt hantera unika föremål. 

I sitt arbete måste konservatorn vara medveten om materialen som föremålen är gjorda av, deras konstruktion och tillstånd just nu. Men en konservator måste även ha en medvetenhet om sig själv i förhållande till tingen och vara väldigt medveten om den omgivande miljön.  

Att fysiskt hantera föremål är en tyst kunskap som ”sitter i kroppen”, något som tar år att lära sig och kräver många timmars praktisk erfarenhet. De museets ting som Caroline Owman hanterat genom åren finns etablerade och samlade som muskelminnen i henne, förkroppsligade i rörelser, förnimmelser och fysiska upplevelser, mer eller mindre angenäma.  

För att kunna utföra sitt arbete som konservator är det nödvändigt att förstå hur material (som konstverk), människa, mer-än-människa, kropp och miljö hänger samman. Det är något vi alla behöver träna på för att kunna göra de omställningar som krävs för en hållbar framtid. Så kanske finns det något att lära av konservatorns förhållningssätt till världen? 

Caroline Owman kommer att berätta om konservatorns relationella arbete och om hur konsten, kroppen och klimatet är sammanflätade. I detta kommer hon även att engagera dig som besökare. 

 

Foto av två konservatorer som målar tak
Konservatorer i arbete, 2022 Foto: ©Caroline Owman

Händelser

Foto av kvinnas ansikte
  • Föreläsning
  • På svenska

Konsten, konservatorn, kroppen och klimatet