Group 2

© Photo: Åsa Lundén/Moderna Museet

Utopisk sommarverkstad

Festival på fem platser i Malmö

6.7 2018 – 5.8 2018

Malmö

I juli och augusti arrangerar Malmö stad sommarfestivalen Big Five Festival – en jättefest för barn och unga som turnerar runt och stannar tre dagar på fem olika platser i Malmö. Moderna Museet Malmö deltar med en utopisk verkstad där vi jobbar utifrån temat visioner. Hur ser din drömversion av Malmö ut? Har vi samma drömmar? Låt oss experimentera tillsammans!

Hur skulle Malmö vara om du fick bestämma? Hur skulle ditt område se ut? I vår utopiska verkstad experimenterar vi tillsammans med färg och form. Du kan välja att göra skulpturer där vi kan skildra våra drömmar om hur parker, skolor, lekplatser och allt vi kan tänka på skulle se ut! Du kan också välja att göra ett fanzine. Där kan du teckna dina drömmar och skissa dina fantasier om framtiden och allt du vill se omkring dig. Vi kan också göra ett gemensamt fanzine som reser vidare till de andra festivalerna. På så sätt skulle vi kunna dela med oss av våra drömmar med andra Malmöbor.