Workshop med elever från Malmö latinskola © Foto: Anna Rowland/Moderna Museet

Inspirationsmaterial till lärare

Lärarhandledningarna riktar sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet och formuleras med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i åtanke.

Lärarhandledningarna är ett inspirationsmaterial till utställningar och är utformade som stöd inför ett besök på Moderna Museet, men kan också användas för att arbeta vidare med utställningen efter museibesöket. Tanken är att ge en grundläggande förståelse för den aktuella utställningen samt ge förslag på övningar och diskussionsfrågor.

Vill du få en Lärarhandledning, vänligen kontakta konstpedagog Sofia Djerf via mail.

Publicerad 5 april 2022 · Uppdaterad 23 mars 2024