Group 2

Konstpedagogik i förändring – nya positioner och metoder

Malmö

Från utställningen Frihed! på Statens museum for Kunst. Foto SMK/Frida Gregersen

 

 

Välkommen till en heldagskonferens på Skissernas Museum i Lund 28 oktober 2013!

  

Vem förmedlar samtidskonsten idag? Vilka konstpedagogiska strömningar finns just nu och vilka politiska beslut ligger bakom? I Sverige har man från politiskt håll sneglat på England och i statliga initiativ som Skapande skola och Kultur i vården har konstnärer uppmanats att arbeta direkt mot olika grupper i samhället. Vad betyder det för konstnärerna och har det haft någon inverkan på konsthögskolornas utbildningar och synen på konst och pedagogik? Och hur förändras konstpedagogens roll då konstnärer tas in i den pedagogiska processen på konstinstitutionerna? Detta är några av de frågor som diskuteras under konferensdagen. Under förmiddagen uppmärksammas aktuell forskning inom det pedagogiska fältet och den högre konstutbildningens nya inställning till pedagogiska frågeställningar. Därefter presenteras frågor som rör konst och pedagogik från konstnärens perspektiv och vi får dessutom ta del av två konstinstitutioners framgångsrika tillvägagångssätt för att nå en ny publik. Senare på eftermiddagen förflyttar vi oss till Lunds konsthall, där vi får nya konstnärliga och musikaliska utmaningar. Under dagen serveras inspirerande mat och dryck. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av samtidskonst, utställningsverksamhet och pedagogik. Konferensen hålls delvis på engelska.

  

Program

Förmiddag på Skissernas Museum
09.00 Registrering, kaffe/te & smörgås
09.30 Ellen Suneson, moderator, hälsar välkommen
10.00 Art education and the struggle for a better world, Helene Illeris, Universitetet i Agder, Kristiansand
11.00 Artistic practice, research and pedagogy, Maj Hasager, Konsthögskolan Malmö

12.00 Lunch, Tegnérs Matsalar, Sandgatan 2

Eftermiddag på Skissernas Museum
13.15 BALTIC Learning 10 years on: A reaction on recent developments and challenges, Emma Thomas, BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead
14.15 Här, närvarande, redo – pedagogik i konstnärlig praktik, Lisa Nyberg, Radikal pedagogik
15.15 Paus, kaffe/te & kaka
15.45 Is this for children? Marianne Grymer Bargeman, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn
16.45 Sammanfattning av dagen

Kväll på Lunds konsthall
17.30 Mat, mingel & musik
21.00 Carl Michael von Hausswolff visar sin utställning Jag är de andra samt framför sin konsert Voices From the Other Side 2008-2013

 

Anmälan

Skicka din anmälan via e-post till adk@adk.lu.se senast 21 oktober, skriv Konferens2013 i ämnesraden. Betalning sker mot faktura. Anmälan är bindande. Vänligen uppge: namn, titel/funktion, organisation, organisationsnummer (personnummer för privatpersoner) fakturaadress, e-postadress, eventuella önskemål om specialkost samt om du deltar på kvällen.

 

Pris

Konferens, kaffe/te & lunch samt kvällsprogram, buffé, vin: 500 SEK

 

 

Hitta hit

Skissernas Museum, Finngatan 2
www.skissernasmuseum.se
tel. +46 (0)46 222 72 83

Tegnérs Matsalar, Sandgatan 2
www.tegners.com
tel. +46 (0)46 13 13 33

Lunds konsthall, Mårtenstorget 3
www.lundskonsthall.se
tel. +46 (0)46 35 52 95

Har du frågor?
Kontakta adk@adk.lu.se
tel. +46 (0)46 222 72 83

 

Kort presentation av föredragen och de medverkande

 

Ellen Suneson (SE) är konst- och genusvetare och arbetar som kurator och konstpedagog med utställningar och projekt som rör politiska och feministiska strategier inom samtidskonsten. Tillsammans med Julia Björnberg driver hon W.I.S.P. Malmö (Women in Swedish Performing Arts).

Helene Illeris (DK) är professor vid Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i Agder, Norge, och har de senaste åren forskat i skärningspunkten mellan konstnärliga metoder och pedagogik. Med utgångspunkt i begrepp som ”social rättvisa” och ”hållbar utveckling” diskuteras nödvändigheten av en visionär kritisk-didaktisk praktik där visuella och sinnliga undersökningsformer bidrar till elevernas upplevelse av att ta del av en aktuell problematik.

Maj Hasager (DK) är konstnär och ansvarig för masterprogrammet Critical and Pedagogical studies vid Konsthögskolan, Malmö. Hon talar om detta nyinrättade program som sammanför konstteori, konstnärlig praktik och pedagogik, områden som tidigare ofta var åtskilda. I fokus står kritiskt tänkande, frågor som rör konstnärlig framställning, utbildning och pedagogiska strategier, i kombination med en öppenhet för att lära och experimentera.

Emma Thomas (UK) är chef för Learning & Engagement, BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead. England. Hon föreläser om BALTICS succéartade utveckling men inriktar sig framför allt på förmedlingsavdelningens starka position inom organisationen och om ett nytt projekt för samtida konst, BALTIC 39, samt den senaste tidens strategiska partnerskap med Northumbria University, Newcastle.

Marianne Grymer Bargeman (DK) är chef för Børn & Unge, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. I sitt föredrag ger hon en inblick i hur man kan skapa utställningar för barn utifrån konstens såväl som barnens förutsättningar. Med utgångspunkt i två konkreta utställningar, Liv og døden samt Frihed!, visar hon hur man kan arbeta med de stora frågorna i utställningar som bygger på delaktighet och aktiv
medverkan från barnen.

Lisa Nyberg (SE) utforskar och definierar tillsammans med konstnärskollegan Johanna Gustavsson olika aspekter och möjligheter av radikal pedagogik genom en konstnärlig praktik. Under namnet Radikal pedagogik håller de kurser och föreläsningar i ämnen som makt, feministiska perspektiv, utopier, radikala pedagogiska metoder och konstnärliga samarbeten. I sitt föredrag kommer hon att tala om konst och pedagogik från konstnärens perspektiv.
 
Carl Michael von Hausswolff (SE) är konstnär men också verksam som tonsättare, ffilmskapare och kurator vilket kan upplevas i den pågående utställningen Jag är de andra på Lunds konsthall som är både en separatutställning av Carl Michael von Hausswolff som konstnär och en grupputställning med von Hausswolff som kurator.

Konferensdagen arrangeras av Konstpedagogiskt nätverk i Skåne i samarbete med Barnens Bästa Biennal www.barnensbastabiennal.se – en samtidskonstfestival för unga i Skåne 26.10–3.11.2013.

Med stöd från Region Skåne och Kulturrådet