Group 2

Kemang Wa Lehulere, Once Bitten, Twice Shy, 2016 ©Kemang Wa Lehulere. Courtesy of Stevenson, Cape Town and Johannesburg

Ernest Cole & Kemang Wa Lehulere

26.5 2018 – 13.1 2019

Malmö

Fotografen Ernest Cole och konstnären Kemang Wa Lehulere lyfter med 50 år mellan sig apartheidregimens konsekvenser i deras hemland Sydafrika. Här presenteras deras verk sida vid sida, och det blir tydligt att vad som först tycks vara historiskt och geografiskt bundet tvärtom är högst aktuellt även idag på ett universellt plan.

Ernest Cole (1940-1990) dokumenterade under 1960-talet apartheidregimens sociala effekter på vardagslivet i Sydafrika, och hans bilder brukar framhållas som den främsta dokumentationen av denna period. Hans arbete resulterade bland annat i boken ”House of Bondage” som publicerades 1967. Året dessförinnan kände sig Cole tvungen att lämna Sydafrika och han spenderade resten av sitt liv i Europa och USA. Moderna Museet innehar, genom en donation, en större samling av Ernest Coles fotografier från serien ”House of Bondage”.

I utställningen presenteras ett rikt urval av Coles fotografier i relation till Kemang Wa Lehuleres arbete. Wa Lehulere (f. 1984) är verksam i flera medier, bland annat installation, performance, video, teater och teckning, och har beskrivit sitt arbete som en protest mot att glömma. I sina verk refererar han ofta till Sydafrikas historia för att lyfta frågor om segregation, förlorade minnen, kollektiv identitet, hemmets betydelse och påtvingad tystnad.

Curator: Andreas Nilsson

Händelser

  • Guidad visning

Cole och Wa Lehulere & Kobro och Strzemiński

På svenska

  • Guidad visning

Cole och Wa Lehulere & Kobro och Strzemiński

På svenska

  • Guidad visning

Cole och Wa Lehulere & Kobro och Strzemiński

På svenska