Group 2

Fredrik Roos vid invigningen av Rooseum, 1988 © Bilder i Syd/Moderna Museet Malmö. Foto: Johnny Zaar.

Fredrik Roos Stipendium 2016

28.3 2016 – 1.5 2016

Malmö

Fredrik Roos Stipendium 2016 tilldelades Sandra Mujinga, Karl Patric Näsman och André Talborn, som fick ta emot 200 000 kr var. Stipendiet har delats ut fem gånger på Moderna Museet Malmö, alltid på Fredrik Roos födelsedag, 28 mars. En utställning med de tre konstnärerna visas på museet från 28 mars till 1 maj.

Bilder

Fredrik Roos-stipendiaterna André Talborn, Karl Patric Näsman och Sandra Mujinga, 2016 © Moderna Museet Malmö, Foto: Anna Rowland
Fredrik Roos Stipendium delas ut, fr v Håkan Roos, John Peter Nilsson och pristagarna Karl Patric Näsman, Sandra Mujinga och André Talborn, 2016 © Moderna Museet Malmö, Foto: Anna Rowland