Målning med skor som ser ut som fötter

René Magritte, Den röda modellen, 1935 Foto: Moderna Museet

En annan rörelse

26.2 2022 – 29.1 2023

Malmö

Öppnar om 39 dagar

Moderna Museets samlingsutställning 2022, med verk ut Moderna Museets samling, diskuterar universella och existentiella teman som tid och materialitet i relation till ett bevarande konserveringsarbete. Utställningen lyfter fram flera sällan visade verk från 1800-talets mitt fram till idag och presenterar dem i nya dialoger. Projektet är ett samarbete mellan museets intendent Andreas Nilsson och konstnärsduon Gideonsson/Londré.

Utställningen prövar idén om en museisamling i ett läge mellan vila och exponering där föremål och kroppar återuppväcks med varierande mellanrum. En kropp, en rörelse, ett objekt eller ett minne blir här till material i ett oändligt kretslopp där tiden bjuder in till spekulativa läsningar utan entydiga svar. Verken i utställningen bär olika stadier av mänsklig aktivitet, samtidigt som de emellanåt tycks frusna i tiden. Det eviga och tillfälliga tillåts förenas i materiella och subtila gester som växlar mellan närvaro och frånvaro.

Utöver att agera medcuratorer bidrar Gideonsson/Londré även med ett nyproducerat verk som tar avstamp i konservatorns roll. Gideonsson/Londré spårar, omvandlar och lyfter fram ett ofta osynligt bevarande arbete som sker bakom kulisserna på ett museum. Ett arbete som blir till en ritual och introducerar en temporalitet där det döda sammanförs med det levande. Verket har både statiska och performativa beståndsdelar och aktiverar utställningen över tid.

Utställningen presenterar verk av bland andra:

Gianfranco Baruchello, Hans Bellmer, Nina Canell, Lygia Clark, Cecilia Edefalk, Roger Fenton, Simone Forti, Axel Fridell, Gideonsson/Londré, Hans Hammarskiöld, Susan Hefuna, Susan Hiller, Rebecca Horn, Åke Karlung, Lee Lozano, René Magritte, Mark Manders, Katja Novitskova, Claes Oldenburg, Klaus Rinke, Lenke Rothman

Curatorer:

Andreas Nilsson och Gideonsson/Londré

Utställningen visas i Vänstra galleriet

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Mer om utställningen