Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Karin Mamma Andersson, Stairway to the Stars, 2002. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
© Karin Mamma Andersson / Bildupphovsrätt 2016

10.1 2011

Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i årskurs 1–9 i grundskolan.

Moderna Museet samarbetar gärna med din skola i ett Skapande skola-projekt! Kanske vill ni låta alla skolans elever komma till museet för att se och samtala om konst och få en upplevelse de sent kommer att glömma? Kanske har ni ett särskilt tema som ni vill arbeta med i både teori och praktik? Kontakta oss gärna, så formulerar vi ett projekt tillsammans. En förutsättning är förstås att ni hör av er i god tid.

Kom ihåg att det bara är skolans huvudman som kan söka bidraget! Läs mer om Skapande skola

Skogåsskolan och Vretskolan i Huddinge

Under våren 2009 samarbetade Moderna Museet med Skogåsskolan och Vretskolan i Huddinge i ett Skapande skola-projekt med titeln Plats och identitet. Elever i åk 9 samt åk 6–9 i grundsärskolan träffade konstpedagog Anna-Stina Ulfström både på plats i skolan och på Moderna Museet.

Utgångspunkten var fotografiutställningen Andreas Gursky Arbeten 80-08. Eleverna lärde känna konstnärskapet och tankarna bakom hur bilderna ser ut. De samtalade om begrepp som helhet/detalj, mikro/makro, samtida fotografi, komposition och likheter och skillnader mellan måleri och fotografi.

Alla elever fick sedan fotografera av detaljer från en och samma målning, nämligen Karin Mamma Anderssons Stairway to the Stars. Därefter komponerades en ny bild med hjälp av de utskrivna fotografierna, enligt en metod som lånats av konstnären David Hockney. När en helhet delas upp och sätts ihop på nytt förändras perspektivet och vi får syn på en plats på nya sätt.

På skolan fick eleverna i uppdrag att detaljfotografera av platser eller föremål från sin skolmiljö. Tillsammans med konstpedagogen skrev de ut bilderna, diskuterade sina val, och byggde slutligen upp fotomontage som placerades i en passage i de båda skolorna.

Foto: Anna-Stina Ulfström
Foto: Anna-Stina Ulfström

Publicerad 10 januari 2011 · Uppdaterad 1 oktober 2019

Nyheter