Group 2

Anna Riwkin, Författaren Harry Martinson, 1932 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet © Anna Riwkin/Moderna Museet.

9.12 2013

Fotografi och film i samlingen

Den nya sakligheten: Från Paul Strand till Anna Riwkin.

Efter första världskriget började konstnärer, fotografer, filmare, författare och kompositörer runtom i Europa och USA att undersöka och kommentera den snabba tekniska utvecklingen inom olika områden. Industribyggnader, broar, maskiner och flygplan blev omtyckta motiv hos fotograferna. Porträtt, närbilder och nakenstudier var andra motiv där man experimenterade och lämnade den romantiska konstfotografin bakom sig. Fotograferna hyllade skarpa kontraster, tydlighet och okonventionella vinklar. Reklam- och reportagefotografin utvecklades i samklang med dessa nya stilideal.

Den stil som uppkom kallas Die Neue Sachlichkeit (Den nya sakligheten), eller New Objectivity i den anglosaxiska världen, och hade sina rötter inom det realistiska måleriet i 1920-talets Tyskland med företrädare som Otto Dix och George Grosz. Men inom fotografin är den en mycket mera spridd term än inom måleriet. Det handlade om att hitta den fotografiska bildens egenart. Den tyske fotografen Albert Renger-Patzsch är en av de mest kända före-trädarna för stilen och han framhöll att hemligheten med bra fotografi låg just i dess realistiska kvalitéer.

En grupp fotografer verksamma i San Franciscobukten bildade Group f/64, med medlemmar som Imogen Cunningham och Edward Weston, vilka arbetade med storformatkamera och skapade omanipulerade, skarpa och rena bilder. I samband med Stockholmsutställningen 1930 och funktionalismens genombrott efterträddes även i Sverige piktorialismen av den avskalade, maskininspirerade nya sakligheten. Bland de tongivande svenska fotograferna finns Arne Wahlberg, som slog igenom med sina välarrangerade bilder av glas från de svenska glasbruken.

Visas i Stockholm september 2013–december 2014.

Anna Tellgren, intendent fotografi
Lena Essling, intendent film och video

Vi visar tre filmer

Walker Evans (1903-1975)
Travel Notes, 1932
12 min, stum, sv/v, 35 mm överfört till digitala filer Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Charles Sheeler (1883-1965) & Paul Strand (1890-1976)
USA Manhatta, 1920
11 min, stum, sv/v, 35 mm överfört till digitala filer British Film Institute, National Film, Television and Video Archive, London.

Ralph Steiner (1899-1986)
Mechanical Principles, 1930
10 min, stum, sv/v, 35 mm överfört till digitala filer Anthology Film Archive, New York.

Publicerad 9 december 2013 · Uppdaterad 18 februari 2016

Nyheter