Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Foto: Hans-Olof Utsi

29.8 2016

Dans i skolan biennal 2016

Välkommen till Sveriges femte Dans i skolan-biennal i Stockholm: Barn, dans och framtidstro! Ett möte där kulturens betydelse för integrationen i skolan lyfts fram.

Den femte nationella Dans i skolan-biennalen arrangeras på Moderna Museet i Stockholm och Västerholmens friskola i Skärholmen. Barn, ungdomar, lärare, kulturskapare, rektorer, högskolor, kommuner och näringsliv får inspiration och erfarenhetsutbyte.

Allt fler upptäcker att dansen är ett viktigt och internationellt språk i skolan som alla förstår och som överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Delaktighet, integration och identitet utforskas med hjälp av dansen när nyanlända möter elever från sameskolorna och barn och ungdomar från majoritetssamhället.

Under biennaldagarna kommer nationella och internationella exempel att presenteras och Moderna Museet kommer också att visa konstens betydelse i integrationsarbetet. Biennalen blir ett tvärkulturellt möte mellan danskonstnärer, bildkonstnärer och andra kulturskapare.

Dans i trädgården. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Publicerad 29 augusti 2016 · Uppdaterad 1 oktober 2019

Nyheter