Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Gonda

Ursula Mayer, Gonda, 2012

20.10 2016

Film av Ursula Mayer visas bara i helgen

Ursula Mayer är aktuell med den nyproducerade filmen Atom Spirit (2016) som ingår i utställningen The New Human. I helgen finns chansen att se två av hennes mycket uppmärksammade, tidigare filmer och höra konstnären själv berätta om sitt arbete.

Fredag 21 oktober 2016

Kl 18.30
Samtal med Ursula Mayer och Patricia MacCormack.

Lördag 22 och söndag 23 oktober 2016

Kl 11–17
Gonda (2012) 28,05 min, loopas i Biografen, plan 2
Medea (2013) 13,44 min, loopas i Auditoriet, plan 2

Gonda (2012)

Filmen tar sin utgångspunkt i det tämligen okända dramat Ideal från 1934, skrivet av den rysk-amerikanska författaren och tänkaren Ayn Rand (1905-1982). Rand inspirerade ledare som Margaret Thatcher och Ronald Reagan och mycket av hennes tankegods återfinns i dagens globaliserade kapitalism. Det är ett system som präglas av återkommande finanskriser och som kan tillskrivas en katastrofal miljöpåverkan – men som samtidigt är en sorts grundval för vår existens.

Medea (2013)

Ursula Mayers film Medea tar sin utgångspunkt i Pier Paolo Pasolinis Medea från 1969. Den arkaiska legenden Medea kontrasterar två skilda världar som inte längre är kompatibla. Medeas gamla arkaiska värld och Jasons rationella värld. Pasolini iscensätter Medea som en kritik av det västerländska konsumtionssamhället. I sin version av Medea tar Ursula Mayer Medea in i nutiden bland annat genom att låta den samtida queer-ikonen JD Samson spela Medea. De filmade scenerna avbryts upprepade gånger av korta inklippta dokumentära skildringar av aktuella oroshärdar i den arabiska regionen. På så vis relaterar det autentiska till det som är fiktion.

Publicerad 20 oktober 2016 · Uppdaterad 1 oktober 2019

Nyheter