Porträtt: Siri Aurdal, Charlotte Johannesson, Mika Taanila, Pasi "Sleeping" Myllymäki, Jumana Manna, Nina Canell.

Siri Aurdal, foto: Eline Mugaas, Courtesy Galleri Riis Oslo / Stockholm. Charlotte Johannesson, foto: Charlotte Johannesson. Mika Taanila, foto: Anne Hämäläinen. Pasi "Sleeping" Myllymäki, foto: Risto Legenda Laakkonen. Jumana Manna, foto: Viennale/Robert Newald. Nina Canell, foto: Robin Watkins.

21.11 2016

Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen 2017: Mirrored

I 2017 års upplaga av Nordiska paviljongen presenteras Mirrored, en grupputställning med verk av sex konstnärer från olika generationer: Siri Aurdal, Nina Canell, Charlotte Johannesson, Jumana Manna, Pasi ”Sleeping” Myllymäki, och Mika Taanila.

– Konstnärerna i Mirrored kartlägger samband som överskrider lands- och regiongränser i ett försök att ge en mer mångfacetterad bild av vad som binder samman konstnärskap, säger curator Mats Stjernstedt.

Nordiska paviljongen i Venedig ritades av den norska arkitekten Sverre Fehn och stod klar 1962. Sedan dess har den varit ett rum för samarbete mellan Sverige, Finland och Norge. Under perioden 2017–2021 kommer konsten i Nordiska paviljongen att visas som ett gemensamt projekt, där de tre länderna representeras på lika villkor. År 2017 leder Sverige, genom Moderna Museet, arbetet med Nordiska paviljongen.

Konstbiennalen i Venedig, Italien pågår 13 maj–26 november 2017.

Publicerad 21 november 2016 · Uppdaterad 23 januari 2017

Nyheter