Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Freq_out 8, ljudinstallation under 48 timmar på Moderna Museet 2012

Freq_out 8, ljudinstallation under 48 timmar på Moderna Museet 2012. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

13.9 2017

Performanceworkshop om gruppbeteende, samarbete och mänsklig interaktion

Har vi glömt glädjen i gemenskap, samarbete och kollektivt umgänge? Har vi missat att konsthistoriens kända namn oftast ingick i gäng, -ismer och sällskap? Lever vi i hyperindividualismens tid? Välkommen att ansöka till vår kostnadsfria workshophelg för dig mellan 18 och 25 år som vill undersöka kollektiva uttryck.

Performanceworkshop TILLSAMMANS!

Under en intensiv workshophelg finns nu möjlighet för dig mellan 18 och 25 år att i grupp undersöka kollektiva uttryck genom konstformer som performance, deltagandebaserad konst och sociala interventioner.

Från föreläsning och gruppövning till performanceverk

Helgen börjar med en föreläsning om performancekonst med inspirerande exempel på konstnärliga samarbeten. Genom gruppövningar försöker vi öka medvetenheten om kollektiva känslor och stämningar i mindre grupper och i det offentliga rummet. Vi frågar oss hur konstnärer kan arbeta tillsammans och involvera och kommunicera med publiken och varandra. Workshopen avslutas med att vi i grupper om tre producerar nya performanceverk som framförs på olika platser på museet söndag 15 oktober.

Kursen erbjuder redskap för unga konstnärer och studerande att utveckla en konstnärlig praktik med inriktning mot samarbete och självorganisering, samt ifrågasätta den individualistiska normen i konsthistorien och i dagens konstvärld.

Workshopen hålls av Hiroko Tsuchimoto och Sonia Hedstrand

Hiroko Tsuchimoto, konstnär baserad i Sverige sedan 2008, vars arbeten ofta genomförs som performance eller sociala experiment i offentliga rummet. I sina performance ger hon sin publik en kollektiv upplevelse genom uppgifter, dialoger och rörelser. Hiroko är även curator för PALS, Performance Art Links, och styrelsemedlem för Fylkingen. Hon är utbildad vid Musashino Art University (BA, Tokyo),  Konstfack (MFA). Läs mer på Hiroko Tsuchimotos webbplats

Sonia Hedstrand, konstnär med fokus på video, foto, text och performance, som just nu arbetar med ett projekt om emotionellt och performativt arbete i Tokyo. Sonia deltar i flera konstnärsdrivna samarbeten, som Dryckesbröderna, Osäkerhetsprincipen och 0s+1s Collective. Även verksam som frilansskribent och lärare på konstskolor och högskolor i Sverige och internationellt. Alumn från Whitney Independent Study Program, New York 2012. Magister i fri konst från Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 2011. Läs mer på Sonia Hedstrands webbplats

Publicerad 13 september 2017 · Uppdaterad 13 september 2017

Nyheter