Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Waldemarsudde

Carl Curman, Waldemarsudde, 1888 Cyanotyp

14.8 2018

Sök i samlingen och hitta mer

Mer information om, och fler bilder på, konstverken i Moderna Museets samling blir hela tiden tillgänglig digitalt. Tack vare vårt digitaliseringsprojekt kan du hitta basuppgifter och bilder på konstverken via vår webbplats Sök i samlingen. Vi digitaliserar för att sprida information och kunskap om statens kulturarv: vår moderna konstsamling.

Vi inventarieför och digitaliserar konstsamlingen med basuppgifter och bilder i konstdatabasen. Konstverken blir därmed kompletterade med information som direkt går att hitta på webbplatsen Sök i samlingen.

En handlingsplan för olika delar av digitaliseringsprojektet tas fram och ses över årligen. Vid årets slut redovisas pågående och avslutade projekt.

Det här gör vi 2018:

1. Tilläggsregistrering av uppgifter från förvärvsböcker, samlingen Grafik

Projektets start: 10 november 2014

Museets äldre förvärv av grafiska konstverk saknar förvärvsuppgifter samt uppgift om mått och material i konstdatabasen. Arbetet utgår från registrering av uppgifter hämtade från förvärvsböcker som bland annat innehåller information om konstverkens accession, mått och teknik/material. Dessa förvärvsböcker finns fysiskt förvarade på Nationalmuseum. År 2012 påbörjades arbetet med att skapa digitala dokument av förvärvsböckerna som Moderna Museet fått kopior av. Antalet verk som saknar dessa uppgifter var vid projektets start ca 13 000 verk.

Fokus på följande basuppgifter:

  • Förvärv, källa: anteckningar om förvärvet, förvärvssätt, förvärvsdatum
  • Länkning av donator, säljare eller ”överförd”
  • Credit Line
  • Mått
  • Material och Teknik

Delprojekt inom projektet (för att begränsa antalet föremål). Båda delprojekten finns upptagna i Moderna Museets prioriteringsplan för fotografering av samlingen:

  • Pilotprojekt I: svensk grafik utförd av kvinnor, ca 1400 verk
  • Pilotprojekt II: IX gruppen, ca 365 verk av Gösta Gierow, ca 30 verk av Karl-Erik Häggblad, ca 25 verk av Bengt Landin, ca 35 verk av Lars Lindeberg, ca 30 verk av Göran Nilsson, ca 30 verk av Alf Olsson, ca 40 verk av Philip von Schantz, ca 70 verk av Nils G. Stenqvist, ca 75 verk av Pär Gunnar Thelander

2. Viktiga utländska och svenska fotografer, samlingen Fotografi

Projektets start: 9 april 2018.

Konstverken inom projektet utgör en del av de ca 55 000 verk inom klassificeringen Fotografi som inte är inventarieförda och som återstår att digitaliseras i konstdatabasen.

Arbetet innebär hantering och syning av de fysiska konstverken samt att efterforska uppgifter som behövs för katalogiseringen. Antalet konstverk inom projektet uppskattas till ca 4–5 000 fotografier:

  • Svenska fotografer: Carl Curman, Thure Eson, Ferdinand Flodin, Sven Järlås, Gunnar Lundh, Harald Lönnqvist, Severin Nilson, Thure Sellman, Thomas Tidholm, Edvard Welinder, Rolf Winquist.
  • Utländska fotografer: Cecil Beaton, Jean-Phillippe Charbonnier, Frank J Heller, I K Inha, Fritz Kempe, Martin Parr, Carlo Ponti, Henri le Secq, Todd Walker, Garry Winogrand, Würtle&Sohn.

3. Fotografering av samlingen

Moderna Museet tar årligen fram en prioriteringsplan för fotografering av samlingen i vilken årets och de senaste årens nyförvärv är högst prioriterade. Övriga högprioriterade grupper är konstverk i samband med utlån, depositioner/depositioner hos låntagare, utställningar, nyregistrering, forskarbesök, publikationer, forskningsprojekt och symposier eller konstverk som efterfrågas av publiken.

Publicerad 14 augusti 2018 · Uppdaterad 14 augusti 2018

Nyheter