Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Auditoriets scen med rader av stolar i förgrunden.

Auditoriet på Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

18.5 2020

Moderna Museets Vänners årsmöte flyttas till 1 september

Den debatt som nu pågår angående effekterna av Coronaviruset gör att Moderna Museets Vänner, som många andra föreningar, väljer att skjuta upp årsmötet till ett senare datum.

Det här är ett exceptionellt läge vilket gör att vi behöver ta till exceptionella åtgärder. Utgångspunkten är att värna om våra medlemmars hälsa samt bidra till minskad smittspridning. På Folkhälsomyndighetens inrådan är också större sammankomster med fler än 50 personer förbjudna. Moderna Museets Vänners styrelse har därför beslutat att flytta årsmötet till 1 september.

Kallelse och mer information om kommer i nyhetsbrev och på webbplatsen senast 14 dagar innan årsmötet.

Publicerad 18 maj 2020 · Uppdaterad 18 maj 2020

Nyheter