Moderna Museet i Stockholm.

Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

1.12 2021

Vaccinationsbevis och att besöka museet

Våra utställningar kan du besöka som vanligt. Men från och med den 1 december kommer du vid särskilda programpunkter eller evenemang, med fler än 100 deltagare, behöva visa upp ett vaccinationsbevis för att kunna delta.

Från och med den 1 december gäller regeringens nya direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Museibesök i allmänhet räknas inte som “Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”. Du är fortfarande välkommen att besöka museet och våra utställningar utan att behöva visa upp ett vaccinationsbevis.

Däremot kommer du vid särskilda programpunkter eller evenemang, med fler än 100 deltagare, behöva visa upp ett vaccinationsbevis och legitimation för att kunna delta. Information om när vaccinationsbevis krävs kommer finnas på respektive aktivitets sida, så att du enkelt kan förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Vad är ett vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis visar att man är vaccinerad mot Covid-19 och utfärdas av E-hälsomyndigheten. Du kan enkelt ladda ned ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se.

Publicerad 1 december 2021 · Uppdaterad 3 januari 2022

Nyheter