Sömnlösa Nätter Barbro Bäckström, Cirkus JRR (1988). Donation 1990 från Moderna Museets Vänner, Foto: Åsa Lundén, Moderna Museet. Bildupphovsrätt

17.5 2023

Årsstämma 2023 – föreningen Moderna Museets Vänner och Sigrid Linds testamentsstiftelse

Medlemmar i Klubb Moderna hälsas välkomna till årsstämma i föreningen Moderna Museets Vänner och Sigrid Linds testamentsstiftelse. 

30 maj, kl 17-18
Auditoriet, Moderna Museet i Stockholm

Ingen föranmälan. Möteshandlingar finns på plats. Efter årsstämman finns det möjlighet att delta i visning av utställningen Sömnlösa nätter i Samlingen. Mer information ges efter stämman.
Ta med ditt medlemskort, som måste visas för att delta i årsstämman.

Föreningen Moderna Museets Vänner Årsredovisning 2022

Sigrid Linds Testamentsstiftelse Årsredovisning 2022

Styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamot och skattmästare Catarina Fritz, samt nyval av två ledamöter: Joakim Åhlund och Annika Sundén.

Två ledamöter slutar i och med stämman: Martin Brandt och Emma Bonnier.

Övriga ledamöter, nedan, är valda till stämman 2024.

Per Anders Ovin, ordförande, Stefan Dahlbo, vice ordförande, Johan Hessius, Bella Rune, Mats Brun, Jonas Frank, Jesper Kling, överintendent Gitte Ørskou.

Publicerad 17 maj 2023 · Uppdaterad 23 maj 2023

Nyheter