Group 2
ur Någon sorts kunskap #1

Maria Hedlund, ur Någon sorts kunskap #1, 2014 © Maria Hedlund

Annika Eriksson, Maria Hedlund och Ulf Lundin

Konstnärssamtal

17.11 2017

Stockholm

Fri entré
Möt tre av Sveriges mest uppskattade konstnärer som arbetar med film och den fotografiska bilden i ett utvidgat fält. Annika Eriksson, Maria Hedlund och Ulf Lundin samtalar med våra intendenter Lena Essling och Anna Tellgren.

Just nu presenteras i samlingen några av Sveriges mest ansedda konstnärer som arbetar med film och den fotografiska bilden i ett utvidgat fält. Bland annat visas bilder ur Maria Hedlunds serie Någon sorts kunskap, Ulf Lundins Still Films #17 och Annika Erikssons film ”I am the dog that was always here”.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent förmedling