Group 2
Orka! Ruben Wätte, Österängen (Jönköping)

Från projektet Orka! Ruben Wätte, Österängen (Jönköping). Foto: Sanna Argus Tirén.

Konst genom pedagogik och gemensamt skapande

Samtal och presentationer

30.1 2018

Stockholm

Fri entré
Välkommen till samtal och presentationer om konst som utgår ifrån pedagogiska praktiker. Under kvällen kommer Kristoffer Svenberg, konstpedagog Moderna Museet, och de inbjudna konstnärerna Gabo Camnitzer och Ruben Wätte tala om de utmaningar och frågeställningar som dyker upp när konstnärlig verksamhet bedrivs med pedagogik och gemensamt skapande som en slags materialitet i verken.

Videodokumentation

Pedagogik som sysselsättning eller konstnärlig praktik

Att arbeta med konstpedagogik kan beskrivas som en möjlig sysselsättning och ett brödjobb för konstnärer. Det finns också konstnärer som arbetar med pedagogik som en bärande och betydelsefull del av sin konstnärliga praktik. Samtalet och presentationerna kommer ta upp frågeställningar som: skor sig konstnärerna på de som medverkar i pedagogisk verksamhet? Finns det maktrelationer som är problematiska i pedagogiska arbeten? Gynnas främst konstnären eller deltagaren av projekten? Hur formuleras bra konstprojekt som bygger på gemensamt skapande och pedagogik?

Medverkande

Presentationer kommer att ges av konstnärerna Gabo Camnitzer och Ruben Wätte samt Kristoffer Svenberg från Moderna Museet. Svenberg kommer att ge en presentation av verksamheten Museum Museum. Presentationerna följs av ett samtal.