Förköpsbiljett krävs till Giacometti. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Tonåringar i Verkstan

Elever i Verkstan. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Årskurs 7–9 och gymnasiet

Låt eleverna möta konsten tillsammans med en av våra kunniga och inspirerande pedagoger. Boka en av våra temavisningar, både visning och workshop eller kom på egen hand. Att se och tala om konst kan stimulera eleverna till ett medvetet betraktande. I mötet med konsten övas förmågan att formulera tankar i ord, att lyssna på andra och att våga tänka kritiskt.

Temavisningar

Vi erbjuder visningar där elevernas egna frågor och reflektioner får stort utrymme, samtidigt som de får ta del av konsten och de historiska och kulturella sammanhangen där de vuxit fram. Välj en av våra spännande temavisningar!

Workshop med visning

I Workshops för åk 7–9 och gymnasiet erbjuder vi eleverna ett fördjupat samtal om en utvald del av konstens historia. Teori och praktik förenas under ledning av en kunnig konstpedagog. Arbetet är processinriktat vilket innebär att samtalen och problemlösningarna är viktigare än slutresultatet. I alla workshops ingår en visning. Workshops är utformade med tanke på skolans läroplan och vi utlovar en så väl lekfull som lärorik upplevelse på Moderna Museet. Välj ett tema när du bokar workshop!

Temavisningar för åk 7–9 och gymnasiet

Välkommen till Moderna Museet

Det här är en visning för grupper som inte har varit på Moderna Museet tidigare. Visningen tar upp några grundläggande frågor kring museet och den konst som finns här. Varför samlar ett museum på konst? Vad är modern konst? Är det skillnad på modern konst och samtida konst? Visningen kan bokas på lätt svenska.


Konstverket Monogram av Robert Rauschenberg

Robert Rauschenberg, Monogram, 1955–59 © Estate of Robert Rauschenberg / Bildupphovsrätt 2018, Stockholm/VAGA, NY.

Fokus genus

Vad är genus och vad är queer? Hur kan man använda sig av begreppen när man tittar på konst och när man betraktar alla de olika bilder som översköljer oss dagligen? För att ni ska få ut så mycket som möjligt av denna temavisning rekommenderar vi att ni har diskuterat begreppen queer och genus i någon utsträckning innan ni kommer till museet.

Modernism & modernitet

Vi ser konstverk från det tidiga 1900-talet och talar om det moderna samhället och modernismens framväxt. Några av de olika ismerna analyseras och vi betraktar verk av exempelvis Sigrid Hjertén, Henri Matisse och Edvard Munch.

Målningen Marockanskt landskap av Henri Matisse

Henri Matisse, Marockanskt landskap (Akantus), 1912 © Succession H Matisse/BUS 2015

En annan historia

Picasso, Matisse och Dalí. Visst är namnen bekanta? Men hur är det med Ekster, Oppenheim och Lozano? I den här visningen tittar vi närmare på konsten ur ett genusperspektiv och bekantar oss med några av kvinnorna i den moderna konstens historia.


Målningen Venezia av Alexandra Ekster

Aleksandra Ekster, Venezia, 1915 © Archives Exter-Lissim, Association Alexandra Exter, Paris

En större värld

Konsten känner inga gränser. Idéer och inspiration har alltid färdats över hela jorden. I denna visning betraktar vi och samtalar om konst från olika delar av världen. Vi studerar också hur influenser från olika kulturer har gjort sig påminda i svenska konstnärers verk under hela 1900-talet och fram tills idag.

Filosofi

Filosofi och konst går hand i hand. Mötet med konsten kan provocera och väcka frågor inom oss. Men hur filosoferar man? I en filosofivisning fokuserar vi på själva filosoferandet. Med filosofin ifrågasätts, utmanas och berikas vårt sätt att tänka och relatera till hur vi lever. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!

Välj ett av följande teman:

Människan & naturen

Vad är natur? Hur kan vi förhålla oss till klimatförändringarna? Vad är människans roll i naturen?

Frihet & ansvar

Vad har vi ansvar för? Är frihet och ansvar motsatser? Är frihet att få göra som man vill? Vad gör oss ofria?

Identitet & kroppen

Vad är identitet? Hur påverkar kroppen vår identitet? Kan man ändra sin identitet? Vad spelar kroppen för roll i vårt samhälle? Filosofi – Identitet & kroppen går att boka som temavisning eller workshop.

Tro & vetande

Vad är skillnaden mellan tro och vetande? Vad är egentligen sant? Finns det något osynligt? Filosofi – Tro & vetande går att boka som temavisning eller workshop.

Alla filosofivisningar går också att boka som workshop.

Workshop för åk 7–9 och gymnasiet

Färg & känsla

Tänk att kunna se nyanser som duggregn, dis och ostron istället för bara gråblått! I workshopen Färg och känsla tittar vi på måleri och studerar hur olika konstnärer använder sig av färgen. I någon av våra verkstäder fortsätter sedan undersökningarna och färgen får flöda. I denna workshop övas seendet samtidigt som eleverna får grundläggande kunskaper om modernismen och praktisk erfarenhet av måleri. Workshopen tar avstamp i museets konstsamling.

Filmiskt berättande

Hur förhåller sig fotografiet och filmen till minnet, till sanning och lögn, realism och autenticitet? Vi tittar närmare på fotografiska verk i samlingen. Vad ryms i en fotografisk bild och vad utesluts? Efter att ha sett och samtalat om konsten får eleverna i grupper skapa scener med hjälp av rekvisita och sedan föreviga scenen i ett fotografi. Utifrån fotografiet skriver de ett manus, som också berättar vad som hänt före och vad som sker efter det fotografiska ögonblicket. I workshopen övas elevernas bildmedvetande och dessutom deras fantasi och förmåga att formulera sig i ord.

Fotografiet Film still #56 av Cindy Sherman

Cindy Sherman, Untitled Film Still #56, 1980 © Cindy Sherman. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Ekoreko?

I denna återbruksworkshop berör vi frågor som masskonsumtion, materialism och hållbarhet. Hur har konstnärer förhållit sig till miljöfrågor och hur ser vi på 1960-talets slit-och-släng-samhälle idag? Vi blickar framåt och funderar över dystopier och utopier. Hur vill vi att världen ska se ut om 20 år? I Verkstan skapar vi framtidsvisioner med hjälp av papper, pennor, färg och gamla tidningar. I workshopen övas både kreativitet och miljömedvetande, samtidigt som eleverna blir bekanta med några av den moderna och samtida konstens mest uppmärksammade konstnärer. Workshopen tar avstamp i museets konstsamling.

Filosofi

”I vår tid har vi glömt bort vad det är att existera” skrev filosofen Søren Kierkegaard på 1800-talet. I en filosofiworkshop mejslar vi fram de frågor som väcks i mötet med konsten. Fokus ligger på själva aktiviteten: filosoferandet. Tillsammans vrider och vänder vi på vår uppfattning av världen och oss själva.

I workshopen övar eleverna kritiskt och kreativt tänkande, att tolka, lyssna, skapa mening och se ur olika perspektiv. Metoden går enkelt att fortsätta med i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne, lite nyfikenhet och ett aktivt deltagande!

Välj ett av följande teman:

Frihet & ansvar

Vad har vi ansvar för? Är frihet och ansvar motsatser? Är frihet att få göra som man vill? Vad gör oss ofria?

Identitet & kroppen

Vad är identitet? Hur påverkar kroppen vår identitet? Kan man ändra sin identitet? Vad spelar kroppen för roll i vårt samhälle? Filosofi – Identitet & kroppen går att boka som temavisning eller workshop.

Tro & vetande

Vad är skillnaden mellan tro och vetande? Vad är egentligen sant? Finns det något osynligt? Filosofi – Tro & vetande går att boka som temavisning eller workshop.

Alla filosofiworkshopar går också att boka som temavisning.

Video: skolvisning för högstadiet

Video: skolvisning för gymnasiet

Publicerad 31 mars 2020 · Uppdaterad 14 augusti 2020