Förköpsbiljett krävs till Giacometti. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Barn i Verkstan

Skapande i Verkstan. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Förskola och årskurs 0–6

Upptäck konsten i museet och arbeta sedan med det visuella uttrycket i Verkstan. Tillsammans med en av våra konstpedagoger ser vi på konst i museet. Inspirerade av de konstverk vi sett går vi sen till Verkstan och låter färgen flöda, vi målar, ritar eller skulpterar. Läs om våra olika temavisningar och välj ett tema som passar din klass.
Temavisningar med verkstad för förskola och årskurs 0–6

Att måla med hela kroppen eller handen

Vi undersöker olika sätt att måla. Några konstnärer har målat med hela kroppen och andra har målat med handen. Vi tittar på färg som är tjockt eller tunt målad. I Verkstan prövar vi att måla med händerna, svamp och pensel.

Trianglar, kvadrater och cirklar i konsten

Vi ser målningar och skulpturer där vi kan finna olika geometriska former. I Verkstan låter vi en triangel förvandlas till en kvadrat och får cirklar att snurra iväg.

Möt Moderna Museets konst

Vi gör en vandring genom Moderna Museet och får möta målningar och skulpturer från 1900-talets början till idag. I Verkstan får vi möjlighet att skapa egna bilder.

Filosofivisningar

I en filosofivisning med verkstad filosoferar vi tillsammans med konsten. Vi fördjupar filosoferandet med eget skapande i Verkstan. Genom måleriet gestaltar vi barnens reflektioner kring temat. Metoden går enkelt att fortsätta med på förskolan eller i klassrummet för att arbeta med värdegrundsfrågor.

Välj ett av följande teman:

Filosofiska funderingar: Människan & naturen

Vad är natur? Är människan en del av naturen? Vad är klimat och hur påverkar det oss?

Filosofiska funderingar: Döden & livet

Varför lever vi? Vad är skillnaden på det levande och det döda? Vad händer efter döden?

Filosofiska funderingar: Robotar & framtiden

Vad är skillnaden mellan robotar och människor? Kan teknologin förändra oss människor? Hur skulle en bra framtid se ut?

Video: filosofivisning med verkstad för lågstadiet

Publicerad 31 mars 2020 · Uppdaterad 2 april 2020