Group 2
Alla är en fotograf, installationsbild Moderna Museet 2012.

Alla är en fotograf, installationsbild Moderna Museet 2012. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Alla är en fotograf!

3.1 2012 – 19.2 2012

Stockholm

I juni 2011 bad vi vår publik att skicka in bilder på sin vardag. När vi stängde uppladdningen ett halvår senare hade nästan 7 600 bilder laddats upp!

Många spännande möten har uppstått mellan de insända bilderna och Moderna Museets fotografisamling som visats i salarna intill i utställningen En annan historia. Det blir tydligt hur präglat vårt bildseende är av alla fotografiska bilder som omger oss idag. Den tekniska och konstnärlig utvecklingen inom fotografiets 150-åriga historia har också på många vis speglats i mångfalden av fotografier som skickats in till museet. Men mest visar bilderna vad som är vikigt för oss och vad som ligger närmast våra hjärtan; familjen, vännerna, naturen.

Den 19 februari börjar vi att plocka ner bilderna. De kommer då att läggas i arkivlådor och bevaras för framtiden. Kanske kommer någon om 40 år att plocka fram bilderna igen för att nyfiket och förundrat beskåda hur Moderna Museets publik såg ut 2011 och hur de valde att berätta om sin tillvaro i bilder. På samma vis som vi i En annan historia har kunnat beskåda 1968 års konstpublik tagna genom Carl Johan De Geers verk CJ:s fotoautomat från samma år.

Bilderna visas på Moderna Museet till och med den 19 februari men de kan också beskådas på Internet-bildbanken Flickr där vi lagt upp samtliga uppladdade fotografier.

Stort tack till alla er som lät oss ta del av er vardag 2011!

Ulf Eriksson, intendent och projektledare för Alla är en fotograf!

Projektets bakgrund

I samband med samlingspresentationen En annan historia bjöd Moderna Museet tillsammans med Carl Johan De Geer in allmänheten att skicka in sina digitala bilder. Vi skrev ut dem och hängde upp dem på museet! Vid årsskiftet stängdes bilduppladdningen efter att över 7500 bilder skickats in sedan starten den 22 juni 2011. Bilderna visas nu på Moderna Museet vägg i vägg med fotografisamlingen.

Se filmen med Carl Johan De Geers inbjudan:

I samlingen visas Carl Johan De Geers CJ:s Fotoautomat från 1968. Här ovan berättar Carl Johan om idén att låta människors vardag bli fotograferad och förevigad. Fotografier är tidsmaskiner. Det är viktigt att man tar bilder av det vanliga, av sig själv, sina vänner och platser man är på i vardagslag. Ta bilder av vardagslivet! Det här är viktigt, hur ska man annars veta i framtiden hur man levde nu?, säger Carl Johan De Geer.

Fyrtio år efter CJ:s Fotoautomat har den digitala utvecklingen inneburit nya möjligheter att snabbt och enkelt fotografera. Men det är ett fåtal bilder som skrivs ut. Vi gick tillsammans med Carl Johan De Geer ut med en inbjudan till allmänheten att ta bilder av sig själv och sina nära i vardagen. Vi skrev ut alla bilder och nu hänger de på Moderna Museet. Bilderna skrevs ut på matt fotopapper i storlekarna 10×10, 10×13 eller 10×15 cm. Storleken styrdes av din bildernas originalstorlek. Inga bilder är beskurna.

Många spännande möten har uppstått mellan publikens bilder och den exposé över fotografiets historia som har visas i salarna intill.