Group 2

Carl Jacob Malmberg (c:a 1875), Gerard Byrne, Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli (Film i en bild) 2016 © Gerard Byrne

Finissage Gerard Byrne & Skrivet i ljus

1.9 2017

Stockholm

Sista helgen för utställningarna Skrivet i ljus – de första fotograferna och Gerard Byrne – Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli – Film i en bild, välkomnar vi alla intresserade till en finissage. Inbjudna forskare, curatorer och konstnären Gerard Byrne deltar i ett spännande samtal kring fotografi!

Två kvinnliga fotopionjärer

Anna Tellgren, intendent för fotografi och curator för Skrivet i ljus berättar om två personligheter bland de första fotograferna: den brittiska fotografen Julia Margaret Cameron (1815–1879) och den svenska Rosalie Sjöman (1833–1919).

Om Nils Strindbergs fotografier

I vetenskapens namn gav sig ingenjör Salomon August Andrée 1897 iväg på en expedition till Nordpolen. Med på resan var den unge fotografen Nils Strindberg med sin kamera. Hör historien kring hans unika bilder från den havererade expeditionen när Tyrone Martinsson berättar om Nils Strindberg. Martinsson är forskare, författare och lektor vid Göteborgs universitet. Han har bland annat gett ut boken Nils Strindberg – En biografi om fotografen på Andrées polarexpedition (2006).

Fotoalbum och fotokulturer

Carl Jacob Malmbergs magnifika album i utställningen Skrivet i ljus innehåller över 1 000 porträtt. Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, beskriver hur fotoalbumen, uppfunna på 1850-talet, uttryckte tidens strävan att samla och ordna världen. Hon utkom 2013 med boken Ett medium för visuell bildning – Kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950. Presentationen handlar om fotoalbum och fotokulturer runt 1860 med utblickar mot samtiden.

Samtal med Gerard Byrne

Den irländske konstnären Gerard Byrne berättar om sitt verk Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli i ett samtal med Magnus af Petersens curator för Film i en bild, tidigare intendent vid Moderna Museet. Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli – Film i en bild har nyligen köpts in till museets samling. Det är filmat på Biologiska Museet på Djurgården där museets diorama skapar frysta ögonblick av den nordiska naturen. Samtalet ges på engelska.

Finissagen arrangeras tillsammans med Moderna Museets Vänner