Group 2
Seance VII

Jenny Källman, Seance VII, 2009 Reprofoto: Prallan Allsten / Moderna Museet. © Jenny Källman / Bildupphovsrätt 2017

Martin Karlsson Tebus och Jenny Källman

Två samtida fotografer i samtal om sitt förhållande till den tidiga fotografin

28.4 2017

Stockholm

Fri entré
Möt fotograferna Martin Karlsson Tebus och Jenny Källman i ett samtal med curator Anna Tellgren om den allra tidigaste fotografin.

Samtida fotografer kan tyckas ha få beröringspunkter med de tidiga fotografer som vi möter i Skrivet i ljus. Idag är möjligheterna att skapa och sprida bilder obegränsade, inte minst genom utvecklingen av den digitala tekniken. Samtidigt har många fotografer ett starkt intresse för den allra tidigaste fotografin och fotografiska tekniken.

Till dessa hör Martin Karlsson Tebus som bland annat skildrat en nostalgiskt präglad paviljong-arkitektur så som vi möter den i 1800-tals-parkens historiserande arkitektur. Jenny Källmans bilder fokuserar fotografins själva förutsättning; ljuset som fenomen, även om ljuset i hennes bilder snarare bländar och osynliggör än skapar klarhet. Möt dem båda i ett samtal med Anna Tellgren curator för Skrivet i ljus – de första fotograferna.

Martin Karlsson Tebus och Jenny Källman medverkar i utställningen Golden Sunset. Anna Tellgren är curator för utställningen Skrivet i ljus – de första fotograferna.