Pontus Hulténs visningsmagasin interiör.

Pontus Hulténs visningsmagasin. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Pontus Hulténs visningsmagasin

Visningsmagasinet är ett specialritat lagerrum där du kan se tillfälliga utställningar, föremål ur Pontus Hulténs donation tillsammans med andra verk ur museets rika samling. 
Målning, en man ligger omgiven av vänner med lidande uttryck på läpparna
Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet

Film om Pontus Hulténs visningsmagasin

Se en 13 minuter lång film från 2013 om hur Visningsmagasinet används till en rad olika aktiviteter; utställningar, forskning, samtal, performance och seminarier.

I filmen möter vi, till toner av Sarah Riedel med ensemble, individer som på olika sätt har med platsen att göra. Vi träffar Renzo Piano, arkitekten som ritade magasinet och som var Pontus Hulténs nära vän. Moderna Museets chef Daniel Birnbaum delger sina visioner både om platsen i sig och om museet i stort. Andra medverkande är Anna Tellgren, intendent och forskningsledare på Moderna Museet, Björns Springfeldt, kollega och vän till Pontus Hultén, Camilla Hjelm, lektor och forskare vid Stockholms Universitet.

Publicerad 9 oktober 2015 · Uppdaterad 5 september 2022