Pontus Hulténs visningsmagasin interiör.

Pontus Hulténs visningsmagasin. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Pontus Hulténs visningsmagasin

Visningsmagasinet är ett specialritat lagerrum där du kan se tillfälliga utställningar, föremål ur Pontus Hulténs donation tillsammans med andra verk ur museets rika samling. I visningsmagasinet finns studieplatser och möjlighet att läsa Moderna Museets utställningskataloger. Besökare till museet kan också studera andra verk i samlingen, enligt överenskommelse.

Pontus Hultén var chef på Moderna Museet 1960–1973

Pontus Hultén (1924–2006) var chef för Moderna Museet under tretton år, från 1960 till 1973. Under denna period kom Hultén att arbeta aktivt med museet som mötesplats för alla konstarter, till exempel film, ljud och performances. En av hans mer omtalade utställningar var Rörelse i konsten (1961) som visade verk av bland andra Marcel Duchamp, Jean Tinguely, Alexander Calder och Robert Rauschenberg. Några av verken kom att införlivas i Moderna Museets samling. Dessa konstnärer, vilka blev Hulténs nära vänner, finns även representerade i hans donation, liksom verk av bland andra Niki de Saint Phalle, Jasper Johns och Sam Francis.

Museet tog emot Pontus Hulténs konstsamling år 2005

Idéen om ett visningsmagasin föddes i samband med att Moderna Museet erbjöds att ta emot Pontus Hulténs konstsamling år 2005. Tillsammans med den internationellt välkände arkitekten Renzo Piano (född 1937), som Hultén lärde känna under sin tid som chef för Centre Pompidou i Paris (1974–1981), skapades Visningsmagasinet. Här blir mötet med konsten ett aktivt val, ett kreativt och rörligt experiment, helt i linje med Pontus Hulténs karriär som internationellt erkänd museiman.

Visningsmagasinet är skapat med stöd av Moderna Museets Vänner

Visningsmagasinet är öppet för forskare

I Moderna Museets uppdrag ingår att bedriva forskning och att öka förståelsen och intresset för samtida och modern konst samt att vetenskapligt bearbeta myndighetens samling. Forskare tas emot i visningsmagasinet på torsdagar. Under omhängning eller andra perioder när visningsmagasinet är stängt tas forskare emot i läsesalen, konstbiblioteket på Skeppsholmen, efter tidsbokning genom museets arkivarie.

Läs mer om forskarbesök till samling och arkiv och boka tid: Forskning på Moderna Museet

Film om Pontus Hulténs visningsmagasin

Se en 13 minuter lång film om hur Visningsmagasinet används till en rad olika aktiviteter; utställningar, forskning, samtal, performance och seminarier.

I filmen möter vi, till toner av Sarah Riedel med ensemble, individer som på olika sätt har med platsen att göra. Vi träffar Renzo Piano, arkitekten som ritade magasinet och som var Pontus Hulténs nära vän. Moderna Museets chef Daniel Birnbaum delger sina visioner både om platsen i sig och om museet i stort. Andra medverkande är Anna Tellgren, intendent och forskningsledare på Moderna Museet, Björns Springfeldt, kollega och vän till Pontus Hultén, Camilla Hjelm, lektor och forskare vid Stockholms Universitet.

Publicerad 9 oktober 2015 · Uppdaterad 22 mars 2021