Group 2
Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli (Film i en bild)

Gerard Byrne, Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli (Film i en bild), 2016 © Gerard Byrne. Courtesy of Gerard Byrne & Galerie Nordenhake Stockholm.

Gerard Byrne

Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli – Film i en bild

8.4 2017 – 3.9 2017

Stockholm

Se den nordiska naturen på ett helt nytt och skruvat sätt i den irländske konstnären Gerard Byrnes nya film som är inspelad på Biologiska Museet i Stockholm. Som utgångspunkt använder Byrne museets miljö med uppstoppade nordiska djur framför en fond målad av Bruno Liljefors.

Biologiska Museet byggdes 1893 och var världens första naturhistoriska museum som använde sig av ett storskaligt diorama, ett slags arrangemang av verkliga föremål i tre dimensioner som sammansmälter med en målad fonddekor och ger en illusion av att vi ser djur eller människor i sin naturliga miljö.

Museet är upplyst med dagsljus som kommer in genom en glasad öppning i taket. Byrne liknar därför museet vid en kamera som med hjälp av ljuset skapar en frusen bild. När fotografi och film bara var i sin linda kunde besökarna uppleva en nordisk vildmark mitt i storstaden. I en obruten kameraåkning filmar Byrne miljön. De uppstoppade djuren ser ut som om de stannat mitt i en rörelse.

Byrnes tidigare videoinstallationer återanvänder bilder och konversationer från olika medier och tider. Byrne undersöker hur vi förstår samtiden genom att återbesöka historien.

Curator: Magnus af Petersens

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet
Karta över Moderna Museet

Bilder

Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli (Film i en bild)
Gerard Byrne, Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli (Film i en bild), 2016 © Gerard Byrne. Courtesy of Gerard Byrne & Galerie Nordenhake Stockholm.
Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli (Film i en bild)
Gerard Byrne, Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli (Film i en bild), 2016 © Gerard Byrne. Courtesy of Gerard Byrne & Galerie Nordenhake Stockholm.