Group 2
Barn går familjevandring

Familjevandring Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Mysterievandring

Följ ett mystiskt spår in i utställningen Hilma af Klint – Abstrakt pionjär och se om du kan klura ut det magiska LÖSENORDET.

Om du tittar noggrant på målningarna kanske du kan avslöja några av dess hemligheter och lösa mysteriet på Moderna Museet.

Låna en Mysterietpärm med karta och uppgifter i entrékassan. Det tar ungefär en halvtimme att lösa mysteriet.

Mer om utställningen