Förköpsbiljett krävs för tillfälliga utställningar. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Ventilator, Installationsbild, Moderna Museet

Olafur Eliasson, Ventilator, 1997 © 1997 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.

Visningar & lärarhandledning

Kom och upplev utställningen där en fläkt cirklar i oregelbundna banor och vatten frenetiskt pumpas upp i kaskader!

Visning och verkstad för alla årskurser

Boka en visning och verkstad med utgångspunkt i utställningen Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner.

Efter en upptäcktsfärd i utställningen går vi till Verkstans färg- och formlabb, där ni får undersöka färger eller bygga olika geometriska strukturer.

Boka visning Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner

För alla årskurser

Kom och upplev utställningen Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner, där en fläkt cirklar i oregelbundna banor och vatten frenetiskt pumpas upp i kaskader! Gå i en labyrintisk arkitektur av färgad rymd. I mötet med Eliassons installationer är det inte alltid självklart var objektet slutar och betraktaren tar vid.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är utformad som stöd inför ett besök på Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner och kan också användas för att arbeta vidare med utställningen efter museibesöket. Tanken är att ge en grundläggande förståelse för utställningen samt ge förslag på övningar och diskussionsfrågor. Lärarhandledningen har formulerats med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i åtanke.

Lärarhandledning Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner (pdf)

Mer om utställningen