Group 2

Catti Brandelius

Att med humor och ömsint iakttagelse förmåga spegla skillnaden mellan våra drömmar och den verklighet vi lever i är ett kännetecken för Catti Brandelius alias Miss Universum. Vad tänkte sig Ellen Key när hon satt vid gården Strand och skrev ner de tankar som betytt så mycket för kvinnans situation i Sverige? Vad var hennes drömmar och förhoppningar för framtiden? Miss Universum går med barnvagnen i en Stockholmsförort och funderar på skillnaden mellan sin egen tillvaro med skrikande barn och snarkande man och konstaterar att ”detta var inte vad Ellen Key tänkte sig”.

Performance, Istanbul, 2003

Performance på pendelbåt mellan Karaköy och Kadikoöy, Istanbul, 2003
© Catti Brandelius

Foto: Fatos Ustek

 

Miss Universum tillkom under Brandelius’ tid på Konstfack och har utvecklats till den kvinnliga förebild som konstnären saknade. Miss Universum regerar världen, inte passivt genom att bli utnämnd för sin skönhet, istället utnämner hon sig själv till universums härskarinna som vägrar att behaga eller säga det som passar i rätt ögonblick. Hon är en självsäker kvinna som inte ber om ursäkt för att hon påtalar orättvisor, men lika gärna överträder gränsen för det politiskt korrekta. På samma sätt som hennes ämnen kan skifta mellan förortstillvaron till stora politiska händelser, så använder sig Miss Universum av de uttryck som hon finner lämpliga med en förkärlek för det som är tillgängligt. Med humor bryter hon ner vallen mellan konst och publik och river något av den mur som är konstruerad av överdriven respekt för konstverket eller museet.

I framföranden med dans och musik skapar hon en kombination av musik, performance, spoken word, stepp och agitation. Det är från dessa framföranden som videon om Ellen Key och även andra låtar som På Tunnelbanan har utvecklats, som ett slags musikvideo till de egna låtarna. På Tunnelbanan är ett komiskt och rörande porträtt av de personer som åker tunnelbanan, ocensurerat speglat genom Miss Universums medvetandeström.

Ett liknande tonläge med både humor och respekt har Brandelius idolporträtt i serien Hjältesviten, 2001. I dessa inramade dagbokslika texter med illustrationer hyllas utvalda förebilder som Elvis, Jesus, Selma Lagerlöf och Reine Brynolfsson.

 
Magdalena Malm

 

Mer om utställningen