Group 2

Chun Lee Wang Gurt

Chun Lee Wang Gurt tillhör en generation av kinesiska konstnärer som gjort karriär utanför hemlandet. Hennes utbildning som inleddes i slutet av 1970-talet har kommit att omfatta Beijing, Stockholm och New York. Medan det stora flertalet nordöstasiatiska konstnärer av historiska skäl väljer att etablera sig i Frankrike eller USA, har personliga relationer fört Chun Lee Wang Gurt via New York till Stockholm. Chun Lee Wang Gurt har burit med sig sitt intresse för gemenskaper, olika sociala konstellationer, konstruktioner, eller konstitutioner. Möten mellan människor präglas både av bestående syn- och hörbara olikheter – allt från dialekter, kroppsutseende och kläder – och en myriad av osynliga erfarenheter och egenskaper. Dessa fungerar som gjutformar som mer eller mindre permanent präglar in gemenskapens regler och dess baksida: utanförskapet. Chun Lee Wang Gurt demonstrerar hur olika gemenskaper genererar bestående former åt sig själva både i form av historiska monument av den vanliga sorten och i form av alla vardagliga vanor som blir till sociala monument. I utställningen I wish you were here (2002) använde hon olika språk, rumskonstruktioner och gruppbilder för att visa samhörighetens ömsom fysiska, ömsom immateriella ramar.

Återföreningen, 1994

Återföreningen, 1994
© Chun Lee Wang Gurt

 

Intresset ligger också bakom konstnärens arbete som rektor vid Grafikskolan i Stockholm (1998-2004). Att leda en ickekommersiell kulturinstitution var ett fullskaligt relationellt konstverk. I rådande kulturer av konstnärligt ledarskap och politiska beslutsprocesser fick hon använda motståndet som ett verktyg för att skapa bryggor mellan självbild och bemötande i synen på sådant som språk, auktoritet, förändringsarbete och konstnärliga traditioner. Här fanns ingen bakväg ut genom det relationella konstbegreppet (som då konstnärer skapar en avgränsad situation kring frågan ”vad händer om jag gör så här?” och presenterar resultatet för konstvärldens införstådda). Tanken var att ägna ett par år åt att förverkliga de konstnärliga målen på skolan. Chun Lee Wang Gurt stannade kvar i situationen och tog konsekvenserna av sitt arbete som rektor i sex år.

Video- och fotoverket Att färdas (2004) kan ses som ett tvådelat grupporträtt som sträcker ut avbildningen i tiden. Grupporträttet som genre understryker de avbildades likheter, hemhörighet, naturalisering och familjesammanhang – även i vidare mening. Familjealbumens stillbilder av bröllop, begravningar och barn har nu fått sällskap av videomediet som än mer övertygande förmedlar känslan av närhet till människor på avstånd i tid och rum. Men utanför den miljö som grupporträttet var tänkt för – familjealbumet, klubben, eller styrelserummet – förlorar det sin förankring. Vi behöver alltid veta något om banden mellan de avbildade. Chun Lee Wang Gurts förslag på sådana sammanfattande blickar får både familjelikheter och olikheter att framträda.

Charlotte Bydler

 

Mer om utställningen