Group 2

Dejan Antonijevic

Vid en första anblick ter sig Dejan Antonijevics verk enkla och raka. Presentationen är ofta sparsmakad och mediet involverar alltid fotografi i olika former, som rumsliga installationer eller som fotografier rätt och slätt på en vägg. Bilderna visar sig dock vid närmare betraktelse vara högst komplexa och dölja en återhållen och behärskad värld av motsättningar.

Travelling with Swdish Girlfriend, 2004

Travelling with Swdish Girlfriend, 2004
© Dejan Antonijevic

Laminerad lambda utskrift monterad på MDF-board med eklist

Dejan Antonijevic angriper orimligheter som omsluter vår föreställningsvärld. Han visar på vardagslögnernas och myternas svagaste länkar och bryter ner ned dem till absurda och isolerade företeelser. En förstoring ur hans jugoslaviska pass visar ett amerikanskt visum utfärdat i Stockholm den 28 september 1994 med ett tillägg som ambassadtjänstemannen har skrivit för hand strax under visumstämpeln: ”Travelling with Swedish girlfriend”. När visumet utfärdades skulle tolkningen av anteckningen varit en annan än idag. Detta är viktigt att notera, för vad verket handlar om är just skillnaden mellan anteckningens betydelser. År 1994 hade den fungerat som en något bisarr försäkran om protagonistens tillförlitlighet. Den svenska flickvännen stod som en garant för att passinnehavaren inte skulle hoppa av i USA. Detta förstorade visum hade visat på en tyst överenskommelse mellan USA och Sverige, en västerländsk hegemoni som konstnären/passinnehavaren inte självklart hade tillträde till. Hans svenska flickvän hade det däremot, och det är detta förhållande som bilden visar upp.

Men om man ser längre än till det som redovisas i bilden så handlar det inte bara om en viss typ av utanförskap som påverkar de individer som inte ryms inom den västerländska hegemonin. Verket gjordes 2002, året efter terrorattacken mot World Trade Center i New York. Detta är alltså verkets ram. Idag kan inte längre den svenska flickvännen garantera resenärens tillförlitlighet – helt enkelt därför att hon själv som svensk medborgare inte längre självklart beviljas tillstånd att resa in i USA. Maktstrukturer förändras och med dem hotbilderna och gränsen för den andre.

Inför Page A2, Page A3 Dagens Nyheter 12 september 2001, ett verk från samma år, undrar man vilka val som låg bakom upplägget på Dagens Nyheters första uppslag dagen efter terrorattacken. En ögonblicksbild där ett av WTC:s tvillingtorn penetreras av ett flygplan har hamnat sida vid sida med en reklambild där en leende kvinna i 50-talsnostalgisk amerikansk hemmiljö vispar pannkakssmet. Dejan Antonijevic låter det absurda tidningsuppslaget beteckna ett yttre tillstånd. Flygplansbilden och reklambilden möts så att de bildar två spalter med proportioner som påminner om tvillingtornen. Det är tydligt att det är en ekvation som inte går ihop och visar hur bräcklig föreställningen om västerlandets hegemoni i själva verket är och vilka märkliga konstruktioner av identifikation som den vilar på.

Rodrigo Mallea Lira

 

Mer om utställningen