Group 2

Dimitrios Kiriazidis

Dimitrios Kiriazidis har sin bas i Göteborg och gick för några år sedan ut Konsthögskolan Valand. Redan i tidig ålder var tecknandet ett viktigt sätt för honom att hantera stora livsförändringar när han flyttade mellan Grekland och Sverige. Han kom in på konstnärsbanan genom graffitin som fick honom intresserad av att nå fram med ett budskap. Hans verk visar också en tydlig vilja att kommunicera, vilket är sällsynt i svensk konst. Till skillnad från den mer minimalistiska konsttradition som är så starkt rådande inom den officiella svenska konstsmaken är Kiriazidis inte rädd för att närma sig det barocka och sentimentala, utan att han för den skull tappar i skärpa.

Utan titel

Utan titel, 1998-
© Dimitrios Kiriazidis

C-print

Pågående fotoserie.

Det är inte en tillfällighet att Dimitrios Kiriazidis förutom att vara konstnär också arbetar som dj. Kiriazidis involverar betraktaren i en upplevelse som baseras på rytm och rumsupplevelse och där betraktaren först efter en stund kommer att reflektera över vad det är han möter. Ett av hans verk består av lågfrekvent ljud i en tunnel (1999) – de flesta av hans verk saknar titel – något som upplevs minst lika mycket med kroppen som med hörseln. I ett av hans vackraste och mest teatrala verk (2002), kommer man in i ett dunkelt rum i vars mitt ligger ett dramatiskt belyst hjärta format av levande rosenblommor. Rummet är fyllt av musik från en oidentifierbar källa och genom en avdelning i rummet kommer det att likna en ortodox ikonostas. Verket balanserar på randen till kitsch, men vågar hänga där och når på så sätt ut till och berör betraktaren.

Också i det verk (2001) där Kiriazidis filmat en kontaktkarta med bilder från sitt liv, är rytmen central. Kameran rör sig som ett öga som sveper över bilderna från fester, resor och vardagsliv. Den fäster sig vid någon detalj, går tillbaks till den föregående bilden och så vidare. Videon presenteras projicerad på en vägg i ett mindre rum där betraktaren blir del av bildens rum och nästan fysiskt följer med i kamerans åkningar. Betraktaren bjuds att stiga in i en annan persons minne och privata upplevelse.

Magdalena Malm

 
  

Mer om utställningen