Group 2

Esra Ersen

Den turkiska konstnären Esra Ersen är född 1970 i Ankara och bor och arbetar i Istanbul. Ersens verk handlar ofta om identitet, hur den skapas och förändras. Hon arbetar i många olika medier, från fotografi och video till installationer och kännetecknande för hennes arbeten är att hon utgår från den plats där hon befinner sig.

Om du kunde tala svenska..., 2001

Om du kunde tala svenska…, 2001
© Esra Ersen

DVD, färg, stereoljud

I verket I Am Turkish. I Am Honest. I Am Diligent. (1998) arbetade Ersen med en grupp elever på en skola utanför Münster i Tyskland. Barnen fick bära turkisk skoluniform under en vecka och under tiden skriva ner sina upplevelser av ett bära denna annorlunda klädsel. Anteckningarna skrevs sedan direkt på uniformerna som ställdes ut i skolan. I verket sker ett byte av identitet och erfarenheten förmedlas sedan till andra genom att de ställs ut.

Ersens verk har ofta ett socialt engagemang, och i This Is Disney World filmade hon gatubarn i Istanbul. Men som i de flesta av sina verk är hon inte en utomstående rapportör utan blir delaktig i processen genom att ta kontakt och styra frågorna, utan att hon för den skull är med i bild. Genom närvaro och lyhördhet skapar Ersen porträtt både av personer och situationer och för oss både närmare dem vi betraktar och ger oss en förståelse för den situation de befinner sig i.

Under 2001 befann sig Ersen i Stockholm och gjorde då verket Om du kunde tala svenska. Hon följde en SFI-kurs, Svenska för invandrare, och bad de andra i kursen att på sina modersmål, från kinesiska och ryska till bengali och arabiska, skriva ner vad de skulle vilja säga om de kunde tala svenska. Svaren spänner från politiska påståenden till känslomässiga uttryck. Meningarna översattes till svenska och verket består av en video där man ser de olika personerna läsa upp sina egna meningar på svenska. Utanför bild hör man lärarens röst som rättar dem när de säger fel.

Om du kunde tala svenska. visar på översättningens problem och samtidigt på den sköra situation man befinner sig i när man kommit till ett land där man skall bo, men inte kan säga det man vill. Mot ömtåligheten i de uppriktiga svaren verkar den korrigerande lärarrösten närmast brutal. Verket ger inlevelse i det stora arbete det innebär att behöva skapa en ny tillvaro som vuxen.

Magdalena Malm

 

Mer om utställningen