Group 2

Loulou Cherinet

Det dokumentära och biografiska anslaget är alltid påfallande i Loulou Cherinets arbete. Det inbegriper alltid verkliga personer i olika mer eller mindre iscensatta situationer. Hon gör ingen hemlighet av att situationerna i hennes filmer såväl som fotografier är konstruerade, men det betyder därmed inte att skillnaden mellan verklighet och bild är så stor. Aktörerna är alltid med i filmerna eller bilderna i egenskap av sig själva, i en konstruerad situation förvisso, men kanske skiljer sig denna inte så mycket från de situationer och de roller de likväl som betraktaren intar i det sociala rummet.

White Man Series, 2000

White Man Series, 2000
© Loulou Cherinet

s/v fotografi

Det kan som i videon White Women (2002) röra sig om en middag kring ett runt bord där alla inbjudna, alla män av afrikanskt ursprung, filmas med en roterande kamera på bordets mitt alltmedan de iförda randiga sjömanströjor berättar om sina erfarenheter av vita kvinnor.

I de stilla och märkligt laddade bilderna i fotosviten MAN SERIES (2001) rör det sig istället om en vit man som Loulou Cherinet av en händelse träffat i Etiopien och som hon tagit med bland annat till olika caféer, arakebets (barer där man dricker hembränt), zukens (kiosker), skoputsare och marknader i Awasa där gästernas uppmärksamhet omisskännligt riktas mot honom. Oberoende av platsen är scenariot alltid detsamma, en elektrifierad omgivning runt denne vite man. Han utgör i bilderna deras både bländande självklara och exotiska projektionsyta.

I både White Women och MAN SERIES, liksom i de flesta andra av Loulou Cherinets arbeten, är det signifikant att relationen mellan de avbildade personerna i bilden och betraktaren känns obruten. Man kan aldrig egentligen säga att man märker konstnärens närvaro i bilden, eftersom de avbildade tycks ignorera kameran, och man intar därför lätt en position innanför bilden. Det känns som om man kommer väldigt nära något som konstnären vill att man skall se eller höra men som hon själv inte direkt vill visa upp eller berätta rakt ut. Genom dessa oväntade ingångar till bilderna, skapade med dokumentära dramaturgiska verktyg, öppnar hon de situationer som bilderna vittnar om för betraktaren. Det är en balanserad lek med förskjutningar av perspektiv och föreställningar både innanför och utanför bilden, två positioner som i Loulou Cherinets fall alltid tycks utgöra sidor av samma mynt.

Rodrigo Mallea Lira

 

Mer om utställningen