Group 2

Stig Sjölund

Konstdiskursen (sättet att prata om konst som just konst) har i decennier dominerats av ett analytiskt och objektivt undersökande av sociala och symboliska strukturer både i samtiden och i det förflutna. Med estetiska medel har man närmat sig och granskat allehanda föreställningar och konventioner. Men fram till nu har väl ingen på allvar försökt närma sig, kanske ännu mindre granska, det som döljs på den absolut obönhörligt tysta och eviga andra sidan. I The Scanning (2003/2004 på Uppsala Konstmuseum) var det dock just detta som Stig Sjölund med hjälp av spiritualisten Birgitta Tholander försökte göra. Få konstverk har väl som detta amalgam till allkonstverk (utställning, installation, företeelse, eller händelse, hur man än väljer att se på The Scanning) så tydligt rört ett närmande till den andra sidan, det övernaturliga, och vår ambivalenta relation till den.

Finally Some Good Assholes, 2002

Finally Some Good Assholes, 2002
© Stig Sjölund/BUS 2004 

 

Performance i utställningen Fundamentalisms of New Order, Charlottenborg, Köpenhamn.

Courtesy Brändström & Stene

Stig Sjölund är konstnär, därom råder inget tvivel, men han är en konstnär som ideligen visar hur olika konstnärers praktiker (arbetssätt) kan vara och se ut. På så sätt är hans konstnärliga åtaganden alltid mer eller mindre oförutsägbara men de är också väldigt precisa och specifika (anpassade) för situationen. Hans konst rör sig i det vida fält som brukar kallas relationell estetik, ett område som inte helt enkelt låter sig beskrivas som en specifik konstriktning utan mera är en samling parallella men inte nödvändigt samstämmiga praktiska och teoretiska undersökningar av det sociala rummet.

Nu verkar dessa socialt orienterade undersökningar nå rummets yttersta gränsområden. Efter den elfte Documenta-utställningen i Kassel 2002, som curerades av Okwui Enwezor och hade globalisering som huvudtema, finns det väl ingen del av världen som man inte försökt syna ordentligt i sömmarna. Det är kanske inte förvånande då att Stig Sjölund tar steget över till den andra sidan och försöker scanna det övernaturliga, de outforskade världar som kanske, paradoxalt nog, har svar på all de frågor vi ställt i den värld vi redan känner till.

Den värld som Stig Sjölund visar upp tillsammans med Birgitta Tholander handlar också i förlängningen om regler och normer i det sociala rummet. Vad får plats inom normalitetens ramar? Och var går gränsen för fiktion och verklighet? Här precis som i hans tidigare arbeten fortsätter Stig Sjölund att undersöka frågor om normer och värden.
RML 

Mer om utställningen