Bli medlem i MMV

  • 1. Medlemskap
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Kontrollera
  • 4. Betalning
  • 5. Bekräftelse

Vilken typ av medlemskap vill du ha?

  • En person över 30 år
  • Två personer oavsett ålder, med gemensam adress

Hur länge ska ditt medlemskap gälla?

Enskild 480 kr Enskild 1 300 kr Enskild 9 600 kr
Par 700 kr Par 1 900 kr Par 14 000 kr
Under 30 år 250 kr
Gå vidare Personuppgifter