Group 2

Vår hiss är ur funktion. Vi jobbar på att åtgärda problemet så fort som möjligt, och beklagar eventuella problem som detta kan skapa.

Hannah Ryggen, Mors hjerte, 1947 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim © Hannah Ryggen/Bildupphovsrätt 2015

Hannah Ryggen

Världen i väven

31.10 2015 – 6.3 2016

Malmö

Hannah Ryggen (1894−1970) är en av 1900-talets mest betydelsefulla konstnärer. Utställningen, som är producerad i samarbete med Nasjonalmuseet i Oslo, följer upp ett förnyat intresse för Ryggens figurativa och engagerade modernism.

Bilder

Hannah Ryggen, Vi lever på en stjerne
Hannah Ryggen, Vi lever på en stjerne, 1958 © Hannah Ryggen/Bildupphovsrätt 2015. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.Photo: Steffen Wesselvold Holden
Hannah Ryggen, Schweden, 1946 Privat ägo © Hannah Ryggen/Bildupphovsrätt 2015